လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေနာက္ဆုံးခံတပ္၏ မေရရာေသာအနာဂတ္

ဝက္ေမွးရြာေန ေတာင္သူ မသြဲ႕သြဲ႕ဝင္း (ဓာတ္ပံု-ေမာင္တာ)

မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းသည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလးႀကိမ္မက ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံရၿပီး မၾကာခဏ အသက္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

သူ ဆႏၵျပပြဲႏႊဲသည့္ ကာလက ေျခာက္ႏွစ္အထိရွိခဲ့ၿပီး အေရအတြက္က ရာဂဏန္းကုိ ေက်ာ္ခဲ့ ၿပီ။ ၂၀၁၂ ဇြန္လက ျမန္မာ၀မ္ ေပါင္ကုမၸဏီ႐ုံးေရွ႕တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ညအိပ္သုံးရက္ၾကာ ဆႏၵ ျပျခင္းမွ ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္အတြင္း က ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီေရွ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပပြဲအထိ သူဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ရာဂဏန္းေက်ာ္ရွိေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္က မ်ားမ်ားစားစားေတာ့ မဟုတ္။

ေက်းရြာမေရႊ႕ေျပာင္းလုိျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းအတြက္ သိိမ္းဆည္းခံရမည့္ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္ နစ္ နာေၾကး တုိးျမႇင့္ရရွိရန္သာျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရႏွစ္ဆက္ ေျပာင္းလဲသည့္တိုင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားေျပလည္ မႈမရေသးဘဲ ေက်းရြာမ်ားေျပာင္း ေရႊ႕ေပးရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သည့္ ေျမယာမ်ား စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆက္လက္ဖိအားေပးခံ ေနရဆဲျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔က စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္၊ ေႏွာင့္ယွက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ရြာကုိ မေရႊ႕ခ်င္တာ၊ ကြၽန္မတို႔ေျမေတြကုိ မစြန္႔ လႊတ္ႏုိင္တာ’’

ေျမစိုိက္ထရံကာ ေနအိမ္ေလးအတြင္းရွိ ခုံတန္းရွည္ေပၚတြင္ထုိင္ရင္း အသက္သုံးဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းက လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတို႔ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေျပာျပေနသည္။ သူ႔ေနအိမ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ တစ္ပိုင္းတစ္စ တူးဆြခံထားရသည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္က အုပ္မုိးတည္ရွိေနသည္။

ေျမဧက ၇,၀၀၀ ခန္႔ က်ယ္၀န္းမည့့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းတို႔ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ေနထုိင္လာသည့္ ၀က္ေမွးရြာအပါအ၀င္ ေက်းရြာေလးရြာ ပါ၀င္ေနခဲ့ၿပီး ၎ေက်းရြာမ်ားသည္ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သလုိ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားလည္း စြန္႔လႊတ္ရ မည္ျဖစ္သည္။

၀က္ေမွး၊ ကန္ေတာ၊ ဇီးေတာႏွင့္ ဆည္တည္းေက်းရြာမ်ားအား ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီမံကိန္း စတင္သည့္ ၂၀၁၁ ကတည္းက အစုိးရကစီစဥ္ခဲ့သည္။

ေက်းရြာသစ္မ်ား တည္ေပးၿပီး ရြာေဟာင္းမွ ရြာသစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ကန္ေတာေက်းရြာႏွင့္ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕သည္ အစုိးရစီစဥ္ေပးသည့္ ရြာသစ္မ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၀က္ေမွး၊ ဇီးေတာႏွင့္ ဆည္တည္းေက်းရြာမ်ားမွ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕သည္ ေက်းရြာ သစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိေသးဘဲ တင္းခံလ်က္ရွိသည္။

အိမ္ေျခ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ၀က္ေမွးရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္သည္ အစုိးရစီစဥ္သည့္ ရြာသစ္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး မသြဲ႕သြဲ႕၀င္းတို႔ မိသားစု အပါအ၀င္ အိမ္ေျခ ၄၀ ခန္႔သည္ ရြာသစ္သုိ႔ မေရႊ႕ေျပာင္းဘဲ ရြာေဟာင္းတြင္ ပင္ ဆက္လက္ေနထုိင္လ်က္ရွိ သည္။

ေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႕ေပးျခင္းမရွိသလုိ စီမံကိန္းအတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ ေျမယာမ်ားကုိလည္း မစြန္႔လႊတ္ဘဲ ထုိက္သင့္သည့္ ေျမယာနစ္နာေၾကးေပးရန္ ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိသည္။

‘‘သူတို႔ေရႊ႕ခုိင္းသလို မေရႊ႕ ေပးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ဖိႏွိပ္ခံရတယ္။ အိမ္ေထာင္က်လုိ႔ အိမ္ေထာင္စု ဇယားလုပ္ဖုိ႔ေတာင္ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ပုိင္ဆုိင္မႈအေထာက္အထား ျပရတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရြာေတြကုိ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ ေက်းရြာဖံြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း အစုိးရက ဘာမွလုပ္မေပးေတာ့ဘူး’’ဟု မသြဲ႕သြဲ႕ ၀င္းကေျပာသည္။


လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းနယ္ေျမကုိ အေဝးမွ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေမာင္တာ)

စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၀ တြင္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဦးပုိင္လီမိတက္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရပုိုင္ NORINCO လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မႈမရေသးသလုိ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါ၀င္သည့္  ေက်းရြာမ်ားအား အၿပီးေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၃ က အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းစုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထား သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာျမင့္ လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအေရး ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပး ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘဲ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေနရသည္။

၂၀၁၆ ေမလမွ စတင္ကာ ေၾကးနီစတင္ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၄ က စီမံကိန္းဧရိယာ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ေျမဧက ၄,၉၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၿခံစည္း႐ုိးခတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မႈမရေသးဘဲ ၿခံစည္း႐ုိးခတ္သည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး လူေသဆုံးထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည့္ ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္အထိ တင္းမာမႈမ်ား ရွိခဲ့သလုိ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ခုလုံးအား အၿပီးသတ္ၿခံစည္း႐ုိးခတ္ ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈ တြင္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္မႈအ ျမင့္ဆုံးပမာဏအျဖစ္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေၾကးနီတန္ခ်ိန္တစ္သိန္း ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အ တြက္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါဝင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား ေရႊ႕ ေျပာင္းေရးႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေအာင္ မျဖစ္မေန ညႇိႏႈိင္းရမည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းရမည့္ ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီက ရြာသစ္တည္ေပး ၿပီး ေျမေနရာႏွင့္ ေနအိမ္အစားထိုး ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးသည္။ ေနအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္သူမ်ားကို အိမ္အမ်ိဳးအစား အလိုက္ A,B,C,D အဆင့္လိုက္ခြဲကာ ေနအိမ္မ်ား အစားထိုး ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ က်ပ္ေလးသိန္းအထိ ေပးအပ္မည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

 ေျမယာစြန္႔လႊတ္သူမ်ားကို စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမည့္ ေျမ တစ္ဧကလွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၁၈ သိန္းေက်ာ္မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၃၂ သိန္းေက်ာ္အထိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္သည္ဟု ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေျမယာေလ်ာ္ ေၾကး လက္ခံကာ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာစြန္႔လႊတ္ေပးသူမ်ား အတြက္ ဆံုး႐ႈံးသည့္ ေျမဧကအ ေပၚ မူတည္၍ အလုပ္ခန္႔ထား ေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္မရမီ ၾကား ကာလတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး စီမံ ကိန္းအတြက္ ေျမ ၁၀ ဧကအထိ စြန္႔လႊတ္သူမ်ားကို အလုပ္တစ္ေနရာ၊ ၁၀ ဧကမွ ၂၀ ဧကၾကား  ဆံုး႐ႈံးရသူမ်ားကို အလုပ္ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ေျမဧက ၂၀ အထက္ ဆံုး႐ႈံးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ သံုးေနရာႏႈန္း သတ္မွတ္ကာ ခန္႔ထားေပးေနသည္ဟု ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ေၾကးနီစီမံကိန္းတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ အလုပ္မခန္႔ထားမီ ၾကားကာလတြင္ စြန္႔လႊတ္ ေပးသည့္ ေျမဧကအေပၚမူတည္၍ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀၊ ၁၂၀ ႏွင့္ ၁၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေနၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေျခာက္လတစ္ ႀကိမ္ ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာ -ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ဆိုထားသည္။

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူ ျခင္း မရွိေသးသူမ်ားအတြက္ ဘာေၾကာင့္ မယူသလဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြကာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ ၿပီး ရြာေဟာင္းမွ မေရႊ႕ေျပာင္း ေသးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ယခင္ထက္ ေနရာက်ယ္က်ယ္ ေပးကာ ေျပလည္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးျမင့္ၾကည္ကဆိုသည္။

 ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္သည္ စီမံကိန္းအတြင္း ပါဝင္ေနေသာ ေက်းရြာမ်ား၊ ေျမယာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းျခင္းမရွိသလို လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ စနစ္တက်လာေရာက္ ညႇိႏႈိင္းျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း လက္ ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ေနၿပီး ေက်းရြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည့္ ဆားလင္း ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဆည္တည္းရြာေန ေတာင္သူေဒၚရီဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘စီမံကိန္းကို မေက်နပ္တာကေတာ့ အမွန္ပဲ။ အခုခ်ိန္ထိလည္း ညႇိႏႈိင္းတာမရွိဘူး။ ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရွိေသးဘူး’’ဟု ေဒၚရီဝင္းကေျပာသည္။


လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာကို ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - AI)

ေဒၚရီဝင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၁၃ ဧကေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ကတည္းက ေၾကးနီစီမံကိန္း ဧရိယာအျဖစ္ ၿခံစည္း႐ုိးခတ္ခံရၿပီး လက္ရွိတြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ ပန္းရန္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေန ရသည္။

ဆည္တည္းရြာသည္ အိမ္ေျခ ၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အိမ္ေျခ ၃၀ ေက်ာ္ ေက်းရြာသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိသလို ေျမယာေလ်ာ္ ေၾကးလည္း ေက်နပ္လက္ခံျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ဆည္တည္းေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ား၏ စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၄ တြင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာအျဖစ္ ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ခံရၿပီး ေတာင္သူလုပ္ကိုင္စားခြင့္ မရေတာ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ သူကဲ့သို႔ပင္ ပန္းရန္၊ ကူလီအလုပ္ မ်ားျဖင့္ ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနရေၾကာင္း ေဒၚရီ ဝင္းကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းအစိုးရ အေနနဲ႔ကေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျပလည္ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းမွာပါ’’ ဟု လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအေရး အဓိကကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ၾကည္က ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ ရာဂဏန္းေက်ာ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္တည္ခဲ့ရာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းအေရးသည္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္တန္႔ႏိုင္မလား ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကး နီစီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ ကုမၸဏီအေန ျဖင့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး ကာလအတြင္း ႏွစ္စဥ္ကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းကို လူမႈေရးအရတာ၀န္ ယူမႈ CSR လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး ေၾကးနီစီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကာလ၌လည္း အသားတင္အျမတ္၏ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကို လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ ႏွင့္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳရမည္ဟု လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္၌ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ ကာ လတစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္စဥ္အေမရိ ကန္ေဒၚလာႏွစ္သန္းကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အာမခံေငြအျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ သီးသန္႔ေငြစာရင္းဖြင့္ကာ အပ္ႏွံထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ခံသံုးစဲြရ မည္ျဖစ္သည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီက ထိုသို႔ ေငြေၾကးသံုးစဲြေနေသာ္လည္း ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာသည့္ ေဒသခံမ်ားအားလံုးအတြက္ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့သံုးစဲြျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမယာမ်ား စြန္႔လႊတ္ရန္ မက္လံုးအေနျဖင့္သာ သံုးစဲြေနသည္ဟု မသဲြ႕သဲြ႕၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ထူေထာင္ေပးတယ္ဆုိရင္လည္း ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အခုက်ေတာ့ ေျမယာစြန္႔လႊတ္မွ၊ ရြာေျပာင္းေပးမွ ေပးမယ့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ ေပးမယ့္ အလုပ္လိုခ်င္ရင္ ေျမပုိင္လား၊ အိမ္ပိုင္လား လက္မွတ္ထိုးရမယ္ဆုိတာမ်ိဳးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ထင္တယ္’’ဟု မသဲြ႕သဲြ႕၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ လက္ပံေတာင္းအေရး သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲတပ္ဖဲြ႕က မီးေလာင္ေစသည္အထိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့သည့္ မသြဲ႕သဲြ႕၀င္းက လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာ၀န္ယူထားခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏  အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပး ေစလိုသည္ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္း ညိႇႏိႈင္းျခင္းမရွိဘဲ ဆက္သြားေနမည္ဆိုပါက ေျမယာမစြန္႔လႊတ္လိုသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီၾကား တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ႏုိင္ၿပီး ေတာင္သူ ေဒၚခင္၀င္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား ထပ္မံႀကံဳေတြ႕မည္ ကို စိုးရိမ္သည္ဟု ေျပာသည္။

‘‘စီမံကိန္းေၾကာင့္ မျဖစ္မေနဖယ္ကို ဖယ္ရမယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီေရာ၊ အစိုးရေရာ လာေျပာပါ။ လာညိႇေပးပါ။ ေဒသခံေတြက ဘာေၾကာင့္ ဒီေနရာေတြက မေရႊ႕ခ်င္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ေျမေတြမစြန္႔လႊတ္ခ်င္တာလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နနလာေမးပါ။ ညိႇႏိႈင္းပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစိုးရနဲ႔ကုမၸဏီကေတာ့ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ေပးပါ့မယ္ဆုိရင္ ေျပလည္ေကာင္းေျပလည္ႏုိင္ပါတယ္’’ဟု မသဲြ႕သဲြ႕၀င္းကဆုိေလသည္။

Top News