အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေခါင္မိုးကို မီး႐ႈိ႕သူမ်ား

(၁)

အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒကို ယခင္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ ၂၀၁၄ ဇြန္ လ ၄ ရက္မွာ အဲဒီအခ်ိန္က ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္ မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းလုိက္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒအခန္း(၁)အ မည္၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)မွာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာ ဘာလဲဆို တာကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ ဒီလိုေဖာ္ျပရာမွာ‘‘အၾကမ္းဖက္မႈဆုိ သည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ျပဳ လုပ္မႈႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ပ်က္ကြက္မႈ မ်ားကို ဆုိသည္’’လို႔ ေဖာ္ျပၿပီး ျပစ္မႈအမ်ဳိးအစား ၁၈ ခုကို စာ ရင္း ျပဳစုထားတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ ‘‘အၾကမ္းဖက္မႈ’’ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာ ‘အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္’ဆုိသည္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုလို တ့ဲ စကားရပ္ျပန္လည္ထည့္သြင္းထားတာက ဥပေဒပညာမေလ့လာဖူးခဲ့တဲ့ သာမန္ျပည္သူတစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး မ်က္စိလည္ရပါတယ္။ ဒီထက္ပိုမိုက်စ္လ်စ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ဳိးကို ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ လည္း အေတြးပြားမိပါတယ္။

ေအာက္စဖို႔ဒ္အဘိဓာန္ (Oxford Dictionary) ကေတာ့ Terrorism (အၾကမ္းဖက္မႈ)ကုိ‘The Unofficial or Una-uthorized use of violence and intimidation, Especially aga-inst Civilians, in the pursuit of Political aims’ လို႔ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ ‘‘ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀ႏုိင္ရန္အတြက္ တရား၀င္မဟုတ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ(အထူးသျဖင့္) အရပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္နာက်င္ေစျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း’’ လို႔ ဘာသာျပန္လုိ႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။

ကန္းဘရစ္ခ်္အဘိဓာန္ (Cambridge learner's Dictio -nary) ကလည္း ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း အဓိ ပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါေသးတယ္။ ‘‘The use of violence for political purpose’’ လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈလို႔ပဲ နားလည္မိပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားစရာ ေကာင္းတာက အၾကမ္းဖက္မႈ (Terrorism) ဆိုတာ လက္နက္ဆန္းေတြ အသုံးျပဳၿပီး တုိက္ခိုက္တာကိုမွ အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ သတ္မွတ္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုေတြကို ထိခိုက္နာက်င္ေစမယ့္သူေတြဟာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ ဆုိႏုိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ရခုိင္ ျပည္နယ္ထဲက အစြန္းေရာက္ ARSA အဖဲြ႕ကို အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာပါ။ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ မွာ အစြန္းေရာက္အယ္လ္ကိုင္ဒါ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ တုိက္ ခိုက္ခဲ့သလို ေလယာဥ္ျပန္ေပးဆဲြ တာေတြ၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံႀကီးကို ေလယာဥ္နဲ႔တုိက္တာ ေတြ မပါေပမယ့္ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ေတြနဲ႔ အရပ္သားေတြကို ထိခိုက္နာက်င္ေစတာ၊ ရပ္ရြာကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးတာေတြေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားလို႔ သတ္မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂)

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားရဲ႕ ရန္စြယ္ကို ႏွိမ္နင္းေနရ ခ်ိန္၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စဲြခ်က္ေတြကိုတြန္းလွန္ေနရခ်ိန္မွာပဲ ျပည္တြင္းမွာ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြ ေတြ႕လာရတာ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ။ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြကတစ္ဆင့္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ ေသြးထုိးလႈ႔ံေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာတာေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ္လို႔ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာရတဲ့အထိပါပဲ။ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညမွာလည္း ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မွာ လူအုပ္စုျဖင့္ ၀ိုင္းအုံမႈျဖစ္ပြားလို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြ အခ်ိန္မီတားဆီးခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ (Information Comm -ittee) ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာေပၚမွာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရခိုင္ေဒသျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ မေက်နပ္လုိ႔ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လူငယ္ ၅၀ ဦးခန္႔က သားသတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးရဲ႕ အိမ္ကို ခဲနဲ႔ေပါက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကို ဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဗလီကို၀ိုင္းထားတာမ်ဳိးေတြရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းေလး ေတြးမိတာကေတာ့ ရခုိင္ေဒသက ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ ရခုိင္ေဒသမွာ လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တပ္ဖဲြ႕ေတြထံမွာ သြားေရာက္အမႈထမ္းၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို ရင္ဆုိင္တုိက္ပဲြ၀င္ၾကဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ ရန္သူျဖစ္ၿပီး ဘယ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘာလူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ၊ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို႐ႈတ္ခ် ရာမွာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိသလို မိမိေၾကာင့္ ျပႆနာပိုၿပီး ဆုိးရြားမလာေအာင္ သတိနဲ႔ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားျပည္သူ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆူပူမႈေတြျဖစ္ေအာင္၊ ဘာသာႏွစ္ခုၾကားမွာ ႀကီးမားတဲ့ သံသယေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႀကံေဆာင္တာဆိုရင္ေတာ့ လက္နက္ဆန္းေတြမပါဘဲ ခဲလုံးနဲ႔ေပါက္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ ေျမာက္တယ္ဆိုတာေလးကို အဲဒီလူငယ္ ေလးေတြ ေတြးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီလူငယ္ေတြနဲ႔ လူအုပ္ႀကီးကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးမႈိင္းတုိက္ၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကုိင္ေနတဲ့သူေတြ၊ လာဘ္လာဘ တစ္စုံတစ္ရာ ေထာက္ပံ့ၿပီး အဲဒီလူစုလူေ၀းကို ဖန္တီးခဲ့တဲ့သူေတြ ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူေတြ အားလုံးဟာလည္း အၾကမ္းဖက္သမားန႔ဲမျခား ႏုိင္ငံသားေတြအေပၚ အျပစ္ႀကီးမားတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူေတြကိုလည္း မရရေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရြတ္ဆိုလာခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ ညြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးဆိုတဲ့ တို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို ေက်ပြန္ရာ ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ဖိအားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားေနၾကရခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ျပႆနာ ေတြကို ဖန္တီးေနတဲ့သူေတြအ ျပင္ အဲဒီလိုလူေတြကို ေမြးထုတ္ ေပးေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)

ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခအ ေနကို တခ်ဳိ႕ကအေနာက္တံခါး က်ဳိးေပါက္ျခင္းလုိ႔ တင္စားေခၚ ေ၀ၚၾကပါတယ္။ အဲဒီအေနာက္ တံခါးက်ဳိးေပါက္လုိ႔ ငါတို႔အ႐ိုး စည္း႐ုိးထုိးၿပီး ကာမယ္လို႔ ေႂကြး ေၾကာ္ခဲ့သူေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဳိးေပါက္ေနခဲ့တဲ့ အေနာက္တံခါးျပႆနာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳး ပမ္းအားထုတ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်ိန္မွာပဲ အၾကမ္းဖက္သ မားရဲ႕ ရန္ကိုရင္ဆုိင္ခဲ့ရသလို ႏုိင္ငံတကာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ သတင္း အမွားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာဖိအား ကိုလည္း ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ရင္ဆုိင္ေပးေနပါတယ္။

အစီအစဥ္အေျပာင္းအလဲ မရွိရင္ မၾကာခင္မွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကို တက္ေရာက္ၿပီး ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ေက်ာ္က ကိုယ္ စားလွယ္ေတြကိုတစ္ဦးတည္း ရင္ ဆုိင္ေျဖရွင္းရပါေတာ့မယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမွာ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာ၊ ႏုိင္ငံ့ပုံရိပ္ကို မေထာက္ညႇာဘဲ ဆူပူမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေအာင္၊ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြအားလုံးကိုလည္း ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ဆန္႔က်င္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အေနာက္တံခါးဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံးဟာ အိမ္တစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္တံခါးက်ဳိးေပါက္တာ အေၾကာင္းျပၿပီး အိမ္ေခါင္မိုးကို မီး႐ႈိ႕ေနသူေတြအားလုံးဟာလည္း အေနာက္တံခါးက ARSA လုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား နည္းတူအေရးယူရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)