ေလးၿမိဳ႕ျမစ္တြင္ မဂၢါဝပ္ ၆၀၀ ထုတ္ႏုိင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ အႀကိဳေလ့လာ

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၆၀၀ မဂၢါဝပ္ (စက္တပ္အင္အား) ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ အႀကိဳစမ္းသပ္ေလ့လာမႈ စက္တင္ဘာလဆန္း၌ စတင္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဆလုိင္းအိုက္ဇက္ခင္က ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အ ေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သံုးခုႏွင့္ မဏိပူရျမစ္ႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ ျမစ္ေပၚတြင္ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွစ္ခု စတင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က စီစဥ္ေနၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

‘‘လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူ ေတြကလည္း သူတို႔႐ုံုးခ်ဳပ္နဲ႔ အ ျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းေျပာဆုိေနတဲ့ အေနအထားေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ေလးၿမိဳ႕ (၁) စီမံကိန္းမွာ ျပင္သစ္အ ေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုက စလုပ္ ေနၿပီေပါ့ေလ။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာထြက္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က် ေတာ့မွ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ ေရာက္မႈ၊ လူမႈဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာမယ္’’ဟု ၎က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေပၚ၌ ေလးၿမိဳ႕ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ျဖစ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းၿပီးေနာက္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္ႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အႀကီးစား  ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး လက္ရွိအႀကီးဆံုးေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ေသာ China Gezhouba Group (CGGC) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘လမ္းပိုင္းကအစ အျခား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္း မွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေရာ၊ ဒီအစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အ စည္းေတြေရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၿပီးေတာ့  ခ်င္းျပည္နယ္ကို စိတ္ဝင္စားမႈရေအာင္၊ ခ်င္းျပည္ နယ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေရာက္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အေန အထားပါ’’ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္က ရွင္း ျပသည္။တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အႀကိဳ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္၍ စီမံ ကိန္း စတင္လည္ပတ္ႏိုင္မည့္အ ခ်ိန္သည္ ငါးႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု ၂၆ ႐ံု၊ သဘာဝ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၂၇ ႐ံုႏွင့္ အႀကီးစားေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္ အားေပးစက္႐ံု တစ္႐ံုရွိၿပီး စုစု ေပါင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၅,၂၀၀ မဂၢါဝပ္ေက်ာ္ (စက္တပ္ဆင္ဓာတ္အား) ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား က စီမံကိန္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေကာင္းဆံုးက်န္ရွိသည့္ ေဒသ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္ က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈအပိုင္း ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ဆုိ သည္။