လူမႈမီဒီယာႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေတာ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား

စစ္ေသြးႂကြတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ကုိ မိမိတို႔ႏုိင္ငံမွာပင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာေသာ တစ္ကုိယ္ေတာ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ေနၾကသျဖင့္ မိမိတို႔အေန ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ားကို ေထာက္လွမ္းသိ ရိွႏုိင္ေရး လူမႈမီဒီယာကုမၸဏီမ်ား ၏ ကူညီပံ့ပုိးမႈ ပိုမုိလုိအပ္သည္ဟု အေနာက္တုိင္းအင္အားႀကီးႏုိင္ငံ ေလးႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္းအၾကမ္း ဖက္တုိက္ဖ်က္ေရး အႀကီးအကဲ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အစဥ္အလာအားျဖင့္ အသံုး ျပဳေနၾကေသာ ေထာက္လွမ္းေရး နည္းနာမ်ားက ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ပါ ဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ အႀကံအစည္မ်ားကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူေပါင္း မ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့သည့္ တစ္ကုိယ္ ေတာ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ ထုတ္ရန္ အစဥ္အလာနည္းလမ္းမ်ားသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈမရိွ ဟု အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံမွ အရာရိွႀကီးမ်ား က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားသည္ အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕(သုိ႔)အယ္လ္ ကုိင္ဒါအဖြဲ႕က စီစဥ္ၫႊန္ၾကား ေသာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားဆက္ႏႊယ္သည့္  တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေပၚ အလြန္အ မင္းအာ႐ံုစိုက္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ ဟု ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ ရာ ၿဗိိတိန္အမ်ိဳးသားလက္ေထာက္ အႀကံေပး မစၥတာပက္ဒီမက္ဂီး နက္စ္ကေျပာၾကားသည္။

‘‘ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီႏွစ္အတြင္း တုိက္ခုိက္မႈေလးႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ႏုိင္ငံျခားက ပါဝင္ပတ္သက္ မႈရိွတဲ့ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေနရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူမႈအသုိင္းအဝိုင္း မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာတစ္ ရပ္ကို ကုိင္တြယ္ေနရတာပါ။  ဘယ္မွ ခရီးမသြားဘဲ အစြန္း ေရာက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ တဲ့ လူေတြကုိ ကုိင္တြယ္ေနရတာ ပါ။ ၿဗိတိန္ျပည္သူေတြထဲက ျဖစ္ လာတဲ့ ႀကံစည္မႈေတြပါ’’ဟု ဝါရွင္ တန္ၿမိဳ႕ေထာက္လွမ္းေရး ဖိုရမ္ တြင္ မစၥတာမက္ဂီးနက္စ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ကေနဒါႏုိင္ငံက အၾကမ္း ဖက္မႈ အကဲျဖတ္ေလ့လာေရးစင္ တာအႀကီးအကဲ ခရစ္တီယန္႐ူဆူး ကလည္း အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယား ေျမျပင္စစ္ပြဲမ်ား၌ အုိင္အက္စ္မ်ား တုိက္ပဲြမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေနသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒသည္ ပံုစံသစ္ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး ‘Terrorism 3.0’ ဟု ၎က ကင္ပြန္းတပ္ထားသည္။

 ‘‘လူေတြ ေရြ႕လ်ားသြားလာ ၿပီး ေငြေၾကးေတြ ေရြ႕လ်ား၊ ပစၥည္းေတြ ေရြ႕လ်ားမႈရိွတဲ့ ႏုိင္ငံရပ္ျခား က ၫႊန္ၾကားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ က်ဴးလြန္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ကုိ ကြၽန္ေတာ္တိ႔ု တံု႔ျပန္ဖမ္းဆီးႏုိင္ စြမ္းရိွပါတယ္။ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာ ေလာေလာဆယ္ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒဆုိတာ အားက်မႈကေန ထလုပ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈပါ’’ဟု မစၥတာ ႐ူဆူးက ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ ေထာက္ လွမ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္ဝါဒ က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အြန္လုိင္းမွ တစ္ဆင့္ မိမိဘာသာအစြန္း ေရာက္ အယူအစြဲျပင္းထန္ေအာင္ လုပ္ၿပီး တုိက္ခိုက္မႈလုပ္ရန္ ဆံုး ျဖတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တု႔ိဟာ ပုိၿပီးခက္ ခဲလာတဲ့ ကမၻာနဲ႔ ႀကံဳေနတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔  သူတို႔ကုိ မတားဆီးႏုိင္႐ံုမက ဒါကုိ ကုိင္တြယ္ဖို႔ အကူအညီရမယ့္ အ ရိပ္အေယာင္လည္း မရိွဘူးျဖစ္ေန တယ္’’ဟု ကေနဒါအရာရိွႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္လည္း အ ၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ တစ္ကုိယ္ေတာ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လက္ခ်က္ပုိမ်ားလာ သည္ ဟု ဂ်ာမနီဖက္ဒရယ္ေထာက္ လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ႏုိင္ငံတကာအ ၾကမ္းဖက္ဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရး အႀကီးအကဲ ဖရက္ဒရစ္ဂရြန္မက္စ္ က ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ တုိက္ ခုိက္မႈမ်ားကို မၾကာေသးမီက ေရာက္ရိွလာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေန ထိုင္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါ၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမ ရိကန္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဒုတိယမိ်ဳးဆက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားက က်ဴး လြန္ျခင္းမဟုတ္ေပ။

ထိုသို႔ တုိက္ခုိက္ပံုမ်ား ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္အတူ စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးနည္းသစ္မ်ား လိုအပ္လာၿပီး လူမႈမီဒီယာကဲ့သို႔ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ ၾကည့္မႈမ်ိဳး လိုလာသည္ဟု  အရာ ရိွမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္အမ်ားအားျဖင့္ အေမရိကန္အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈ မီဒီယာကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ရရိွ ထားေသာ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ကုိယ္ေတာ္တုိက္ခုိက္ေရးသ မား (Lone Wolf) မ်ားကို ေဖာ္ ထုတ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရိွ ေနသည္ဟု အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အေကာင့္အသံုးျပဳသူမ်ားကုိအလိုအေလွ်ာက္ စနစ္မ်ားျဖင့္ စစ္ ေဆးႏုိင္စြမ္းရိွေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဂူးဂဲလ္ႏွင့္ အျခားအင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီးထံမွ ပိုမုိ၍ အျပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား မိမိတို႔ လို ခ်င္သည္ဟု ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရးအႀကံေပး မစၥ တာ မက္ဂီးနက္စ္က ေျပာၾကား သည္။

ႏိုင္ငံျခားအာဏာပုိင္မ်ားထံ မွ အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ ရွာေဖြေရးဝရမ္းမ်ားကုိ တံု႔ ျပန္ႏုိင္ေရး အေမရိကန္အင္တာ နက္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္ ထားမႈကုိ ဖယ္ရွားေပးေသာ ဥပ ေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေရး ၎က အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား တုိက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အေမရိကန္နည္းပညာအက္ပလီ ေကးရွင္းတစ္ခုခုကုိ အသံုးျပဳခဲ့ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

တုိက္ခိုက္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ အုိင္အက္စ္နည္း ျပမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းအဆက္ အသြယ္လုပ္ရန္ စကားဝွက္ မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေသာ အက္ပလီ ေကးရွင္းမ်ားကို ထံုးစံအားျဖင့္ အ သံုးျပဳၾကသည္ဟု မစၥတာ ႐ူဆူးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘သူတုိ႔တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ ေယာက္ လွမ္းၿပီး မိတ္ဆက္တာ ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ရတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ေနာက္ပုိင္း သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုေနတာေတြကုိေတာ့ မျမင္ ရေတာ့ဘူး။ စကားဝွက္စနစ္ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ရတာ  က်ဥ္းေျမာင္းသြားတယ္’’ဟု ကေန ဒါအၾကမ္းဖက္ဝါဒကြၽမ္းက်င္သူ ႐ူဆူးက ေျပာျပသည္။

ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္အ ကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ခုိင္မာေသာဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ တုိက္ဖ်က္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ မ်ားကုိ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈ ပိုေပးရန္ နားလည္မႈရိွလာသည္ ဟု မစၥတာကရြန္မက္စ္က ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕က ေျမျပင္ ကေန ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ဆိုက္ဘာ ေလာကထဲ ေရာက္သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဥပေဒေတြကို ဥေရာပအဆင့္ ေရာက္ေအာင္ ျပန္ညိႇရမယ္ဆုိတာကို နားလည္လာ ၾကတယ္။ တစ္ကိုယ္ေရလြတ္လပ္ ခြင့္ ကာကြယ္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒလုိ တရားမဝင္ ကိစၥေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္တာကုိ မွ်ေျခညီေအာင္ လုပ္ရမလဲဆုိ တာ နားလည္လာၾကတယ္’’ဟု မစၥတာကရြန္မက္စ္က ေျပာၾကား သည္။

အေမရိကန္အာဏာပုိင္မ်ား က ဂ်ီဟတ္ဝါဒီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ အေထာက္အထားအမ်ားအျပား ကုိ လူမႈမီဒီယာကုမၸဏီမ်ားထံ ေပးပို႔ၿပီး ယင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ အ ေရးယူခိုင္းရာတြင္ ပိုမုိေအာင္ျမင္ မႈရရိွလာသည္ဟု အေမရိကန္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးစင္ တာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး နစ္ရက္မတ္ ဆန္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘သူတုိ႔ရဲ႕ တန္ဆာပလာေတြ၊နည္းပညာေတြ၊ ပလက္ေဖာင္း ေတြကုိ လူေတြက ဘယ္လုိအသံုး ခ်ၾကတယ္ဆုိတာကုိ အသိေပးၿပီး  သူတုိ႔အတြက္ ဝန္ေလးေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါ တယ္’’ဟု မစၥတာရက္မတ္ဆန္က ေျပာၾကားသည္။     

Ref:AFP