ခါကာဘိုရာဇီေဒသကို ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္နယ္ေျမအျဖစ္ စက္တင္ဘာကုန္ အဆိုျပဳမည္

ခါကာဘိုရာဇီေဒသကို ကမၻာ့အ ေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္နယ္ေျမအျဖစ္ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ အဆိုျပဳ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ ေတာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ (မူဝါဒႏွင့္စီမံကိန္း) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကား သည္။


ခါကာဘိုရာဇီေဒသကို ယူ နက္စကို၏ သဘာဝစာရင္းဝင္ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ပထမအ ဆင့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္း၍ လာ မည့္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ၌ ေနာက္ ဆံုး အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း ဝင္ေလာက္ေအာင္ ႂကြယ္ဝမႈဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ တင္သြင္း မယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္မွာက်ေတာ့ ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ အပင္ေတြ၊ အ ေကာင္ေတြ အေသးစိတ္မွတ္တမ္း တင္ထားတာေတြ အျပည့္အစံုတင္သြင္းမယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ ကေျပာသည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ နယ္ေျမအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ အ လားအလာရွိေသာ နယ္ေျမမ်ား စာရင္းတြင္ ပထမဦးစားေပး နယ္ ေျမျဖစ္ေသာခါကာဘိုရာဇီေဒသ သည္ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ယင္း၏ ေတာင္ပိုင္းတိုး ခ်ဲ႕ နယ္ေျမအပါအဝင္ ဖုန္ကန္ရာ ဇီေဘးမဲ့ေတာတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ဧရိယာဟက္တာတစ္ သန္းအထက္ အက်ယ္အဝန္းရွိ သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ခါကာဘိုရာ ဇီေဒသသည္ ကမၻာ့သားရဲ တိရ စာၦန္အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ ၂၆၀ မွ ၃၃၀ အၾကားသာ က်န္ရွိသည့္ ႏွာေခါင္းလန္ေမ်ာက္မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ အေကာင္ေရတစ္ေသာင္း ေအာက္ သာရွိေတာ့သည့္ ပန္ဒါနီ မ်ိဳးစိတ္ မ်ား က်က္စားသည့္ေဒသျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ရင္ ဆိုင္ေနရသည့္ သစ္ခြနက္၊ က်ား မင္းသားႏွင့္ ပန္းသက္ရွည္သစ္ မ်ားေပါက္ေရာက္ရာ ေဒသျဖစ္ သည္။

More in Videos Section