ဗဟိုကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္း လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ကာကြယ္ေဆးလာမထိုးတဲ့သူေတြက တစ္ရက္လုပ္တစ္ရက္စား မိဘေတြပါ။ သူတုိ႔က ကေလးဖ်ားၿပီဆုိရင္ အလုပ္ပ်က္ရမယ္၊ ဒါဆိုရင္ စားဝတ္ေနေရးထိခိုက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ေဆးေတြမထိုးၾကဘူး’’

လက္ရွိတြင္ နယ္ေျမမၿငိမ္သက္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳး၌ ကာကြယ္ ေဆးလႊမ္းၿခံဳႏုိင္မႈသည္ စိုးရိမ္ရ မည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကတည္းကပင္ ရခိုင္အပါ အဝင္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ‘ဝ’၊ ကိုးကန္႔ အစရွိသည့္ ေနရာမ်ား၌ ကာကြယ္ ေဆးလႊမ္းၿခံဳမႈ အားနည္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ရက္လုပ္တစ္ရက္ စား မိဘအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ကာကြယ္ ေဆး အျပည့္အဝမရရွိသည့္ ကေလးမ်ားလည္း ရွိေနေသး သည္။ ထိုသို႔ ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းၿခံဳမႈ အားနည္းျခင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို  ေခါင္းျပန္ ေထာင္လာေစႏိုင္၍ အဆုိပါေဒသ မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပတ္ သက္၍ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေန သည္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုကာကြယ္ ေဆးထိုးလုပ္ငန္း လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ ေမးျမန္းထားမႈ မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ရခုိင္ေဒသလို လက္ရွိအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာ ေတြအျပင္ လက္နက္ကိုင္ေဒသ ေတြမွာ ကာကြယ္ေဆးကို ဘယ္ လိုပံုစံနဲ႔ ထိုးေပးေနပါလဲ။

တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာေတာ့ သြားၿပီးကာကြယ္ ေဆးထိုးေပးတာေတြ မရွိဘူး။ လက္နက္ကိုင္ေတြရွိတဲ့ေနရာေတြ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေန႔မွာေတာ့ လာထိုးခ်င္ပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အရင္ ညႇိလိုက္တယ္။ ၿပီးမွ သြားထိုးႏွံ ေပးတယ္။ လက္နက္ကိုင္ရွိတဲ့ ေဒသမဟုတ္ဘဲ တျခားေနရာဆုိရင္ေတာ့ ပံုမွန္သားဖြားဆရာမ တစ္ဦးနဲ႔ က်န္းမာႀကီးၾကပ္တစ္ဦးပဲ သြားတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့ေနရာဆုိရင္ေတာ့ အဖြဲ႕ လိုက္သြားတာရွိတယ္။  ရခုိင္လို လံုၿခံဳေရးသိပ္မရွိတဲ့ ေနရာဆိုရင္ ေတာ့ အဖြဲ႕လိုက္သြားၿပီးေတာ့ ထိုးေပးတယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ငါးဦး၊ ေျခာက္ဦးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ရဲေတြကို ထည့္ေပးလိုက္တာေတြရွိတယ္။ အစီအစဥ္အမ်ိဳး မ်ိဳးရွိတာေပါ့။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာဆုိရင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ မသြားႏုိင္တဲ့ေနရာဆုိရင္ ေဒသခံ ေတြကို က်န္းမာေရးသင္တန္းေတြ ေပးလိုက္တာလည္းရွိတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အ စည္းေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့လုပ္ တယ္။ ဒါေတြက နယ္ေျမေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ထိုးေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမွာေတာ့ တစ္လျခားထိုးတာရွိတယ္။ လစဥ္ထိုးတာရွိတယ္။ သံုးလတစ္ႀကိမ္ ထိုးေနတာ ေတြလည္းရွိတယ္။

လက္နက္ကိုင္ေဒသေတြက် ေတာ့ အခုဆုိရင္ ကရင္ရွိမယ္။ ‘ဝ’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ မယ္။ ကိုးကန္႔ရွိမယ္။ ကခ်င္ရွိ မယ္။ အဲဒီေနရာေတြဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့ သားဖြားဆရာမေတြကို ထိုးႏွံခုိင္း တယ္။ ဝင္လို႔မရတဲ့ေနရာေတြဆို ရင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ကို ကာကြယ္ေဆးထုိးတဲ့ သင္တန္းေပးၿပီးေတာ့ ထိုးႏွံေပး တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ လိုအပ္တဲ့ကုန္က်စရိတ္ကိုပါ ေပး လိုက္တာရွိပါတယ္။ ‘ဝ’ေဒသတုိ႔ ၊ကခ်င္ဘက္ေတြမွာ ျပင္ပအဖြဲ႕အ စည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ေဆးေပးၿပီး ထိုးႏွံခိုင္းတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတြထိန္း ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာ တခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ကာ ကြယ္ေဆးေတြ ထိုးႏွံႏိုင္ေနပါၿပီ။ မထိုးႏွံႏုိင္တဲ့ေနရာက အေတာ္ကို နည္းပါတယ္။

ကခ်င္ဘက္မွာဆိုရင္ စစ္ ေဘးေရွာင္စခန္းေတြမွာလည္း ထိုးႏွံေနပါတယ္။ ကခ်င္တို႔၊ ရွမ္းတို႔ ဘက္မွာ လူဦးေရေပၚမူတည္ၿပီး ေတာ့ မ်ားရင္ တစ္လတစ္ခါထုိး ေပးၿပီးေတာ့ လူဦးေရနည္းရင္ ေတာ့ ႏွစ္လတစ္ခါေလာက္ ထိုးႏွံ ေပးပါတယ္။ အရမ္းကို ခက္ခဲတဲ့ ေနရာေတြျဖစ္မွသာ တစ္ႏွစ္ကို သံုးႀကိမ္ထိုးေပးတာပါ။ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆုိင္ၿပီး တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကလြဲရင္ က်န္တဲ့အခ်ိန္ ကာလမွာေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ထိုးႏွံေပးေနပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ေဆး ထိုးတာေနာက္က်သြားေပမယ့္ လည္း ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကေလးေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ မထိုးႏွံႏုိင္ခဲ့ရင္ နည္းနည္းေတာ့ ဆုိးက်ိဳးရွိေပမယ့္ ေနာက္က်ေပမယ့္ သတ္မွတ္ထား တဲ့ အႀကိမ္ေရျပည့္ေအာင္ရဖို႔လို တယ္။ ငါးမ်ိဳးစပ္ကာကြယ္ေဆးဆုိ ရင္ သံုးႀကိမ္၊ ဝက္သက္ကာကြယ္ ေဆးဆိုရင္ ႏွစ္ႀကိမ္။ အဲဒီလုိမ်ိဳးနဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ သံုးႀကိမ္ျပည့္ေအာင္ ထိုးႏွံႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုိအပ္ တဲ့ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အဝရ မွာပါ။

လက္ရွိမွာ ဘယ္ေနရာေတြက လႊမ္းၿခံဳမႈအားနည္းေနလဲ၊ အဲဒီေန ရာေတြအတြက္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသလဲ။

ကာကြယ္ေဆးလြတ္ေနတဲ့ ေနရာေတြက ရွမ္းေျမာက္၊ ရွမ္း ေတာင္၊ ရွမ္းအေရွ႕ရွိမယ္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္ရွိမယ္။ ရခုိင္ရွိမယ္။ အဲဒီ ဘက္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ေနရာ ျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာေတြကေတာ့ သြားေရးလာေရး ခက္ခဲတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတယ္။ အဲဒီ ေနရာေတြကိုေတာ့ ပြင့္လင္းရာသီ ေတြျဖစ္တဲ့ ေဆာင္းရာသီနဲ႔ ေႏြ ရာသီမွာ သံုးလဆက္တိုက္သြား ၿပီး ကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြရွိ တယ္။ တခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရွိတဲ့ ဝင္လို႔မရ တဲ့ေနရာေတြမွာ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ဝင္ေတြရွိတယ္။ ျပင္ပအဖြဲ႕အ စည္းေတြနဲ႔ ညႇိၿပီးေတာ့ ေရာက္ ေအာင္သြားၿပီးေတာ့ ထိုးေနတယ္။ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ  နည္းေနတယ္။ ဥပမာ- လိႈင္သာ ယာလို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အ ရမ္းမ်ားတဲ့ေနရာေတြမွာ မိုးလင္း က မိုးခ်ဳပ္အလုပ္သြားေနၾကတဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆးထိုး ေပးတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာမရွိဘူး။ သူ တုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ယာယီလာေရာက္ ခိုလႈံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆးကို ဘယ္ေနရာမွာ ထိုးရလဲဆုိတာကို မသိဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ ကာ ကြယ္ေဆးကုိ လတစ္လရဲ႕ ပထမ တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ထိုးႏွံတာမ်ား တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီလို လူ မ်ိဳးေတြ ထိုးႏွံႏုိင္ေအာင္ ေမလက ေနစၿပီးေတာ့ ခုတင္ ၁၀၀ ဆံ့နဲ႔ အထက္ ေဆး႐ံုေတြမွာ ကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံႏုိင္ဖို႔ ေဆး႐ံုအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းဆုိၿပီး ေတာ့ အနည္းဆံုးတစ္ပတ္တစ္ခါ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေန႔တုိင္းျဖစ္ျဖစ္ လူဦး ေရေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆးထိုး ေနတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြဘက္ကလည္း ကာ ကြယ္ေဆးထိုးဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပလာတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး ကာ ကြယ္ေဆးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထု သိရွိေအာင္ အၿငိမ့္အေခြထုတ္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ပညာေပးစာေစာင္ ေတြလည္း ထုတ္ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ ကာကြယ္ေဆးထိုး တဲ့ဝန္ထမ္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ေန တယ္။ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးမရဘဲ ေသဆံုးႏႈန္းက်ေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတာ့ အတိအက်မရွိ ဘူး။ ကာကြယ္ေဆးက မရေပမယ့္ ဒီေရာဂါေၾကာင့္ ေသတာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးတာေတြရွိတယ္။ အခုျဖစ္ အခုေသတာမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္ပြား တာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ေသတာ ေတြေတာ့မရွိေတာ့ဘူး။ နာဂမွာေတာ့ ကာကြယ္ေဆးမရခဲ့လို႔ ဝက္သက္ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၂၅ ေယာက္ေလာက္ မႏွစ္က ေသဆံုး ခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျဖစ္ ပြားမႈေတာ့ရွိေနတယ္။ ေသတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတာ့မၾကားမိေတာ့ဘူး။

ေရႊ႕ေျပာင္းေတြက ကာကြယ္ေဆး ထိုးခ်င္ေပမယ့္ သန္းေခါင္စာရင္း နဲ႔ လာထိုးလို႔မရဘူးလုိ႔ၾကားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရွင္းျပ ေပးပါ။

အဲဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ကာကြယ္ေဆးထိုးမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ဘာအ ေထာက္အထားမွ ျပစရာမလိုပါ ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဓိကကေတာ့ (၁) ႏွစ္ေအာက္ေတြပဲ ထိုးေပးတာမ်ား တယ္။ (၂)ႏွစ္ေက်ာ္သြားရင္ေတာ့ ထိုးေပးဖို႔ အဆင္မေျပဘူး။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ေဆးေတြက်ေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ေမြးဖြားလာတဲ့ကေလးေတြ၊ မိခင္ေတြကိုပဲ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ မွာယူတာျဖစ္လုိ႔ပါ။ အသက္ (၅) ႏွစ္ေက်ာ္ေတြအတြက္ေတာ့ ထိုး ေပးတာေတြ မရွိပါဘူး။ ပံုမွန္ ေတာ့ အသက္ (၁)ႏွစ္ေအာက္ ေတြမွာေတာ့ အေထာက္အထား မလိုပါဘူး။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကာကြယ္ေဆးကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ကစထိုးေပး ၿပီး ဘယ္ႏွမ်ိဳးေလာက္ ထိုးေပးေနလဲ။

ကာကြယ္ေဆးကို ၁၉၇၈ က စၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးႏွံေပးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဘီစီဂ်ီ၊ ဆံုဆို႔၊ ၾကက္ညႇာ၊ ေမးခုိင္ ေရာဂါေလးမ်ိဳးစပ္ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးေပးတယ္။ ၁၉၈၆ ေနာက္ ပိုင္းမွာေတာ့ ပိုလီယို၊ ဝက္သက္ ကာကြယ္ေဆးကို တုိးခ်ဲ႕ၿပီးထိုး ေပးတယ္။ အဲဒီလိုထိုးေပးရာက ေန အခု ၂၀၁၇ အထိဆုိရင္ ကာကြယ္ေဆး ၁၀ မ်ိဳးကို ထိုးႏွံေပးေန ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီကစၿပီး ေတာ့ ကိုးလျပည့္တဲ့ကေလးေတြ ကို ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအ စဥ္ထဲမွာ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးကို ထည့္သြင္းထိုးႏွံ ေပးသြားမယ္။ အဲဒါဆုိရင္ ပံုမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မွာ ကာကြယ္ေဆး ၁၁ မ်ိဳးျဖစ္သြားပါ မယ္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးသက္တမ္းက အခုဆုိရင္ ႏွစ္ ၄၀ ေလာက္ရွိေန ၿပီဆုိေတာ့ ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခံဳ ႏုိင္မႈကေကာ ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ကာကြယ္ေဆးလႊမ္းၿခံဳႏုိင္မႈက နယ္ေျမအလိုက္ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မႈရယ္၊ လူဦးေရအလိုက္ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မႈရယ္ဆုိတာရွိတယ္။ လူဦးေရ အရဆုိတာက ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃၀ လံုးကို လႊမ္းၿခံဳတာကို ေျပာတာေပါ့။ ေမြးခါစကေလးေတြကို ထိုးေပးတဲ့ ဘီစီဂ်ီကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ မႏွစ္က ၉၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း လႊမ္းၿခံဳႏုိင္တယ္။ ဝက္သက္ ကေတာ့ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္တယ္။ လႊမ္းၿခံဳမႈနည္း ပါးတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ အခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ထိုးေနတဲ့ေနရာ ေတြက ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ရင္ မဆိုးဘူးလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္နည္းတာက တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာဆုိရင္ ဆံုဆုိ႔၊ ၾကက္ညႇာ၊ ေမးခုိင္ကာကြယ္ ေဆးေပါ့။ အဲဒီကာကြယ္ေဆးရရွိ သူက ၿမိဳ႕နယ္ ၄၀ ေလာက္ရွိ တယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ေတာ့ ၅၀ ကေန ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိတယ္။

ကာကြယ္ေဆးအျပည့္အဝလႊမ္း ၿခံဳႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရွိပါသလဲ။

၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေဆးထိုးစုရပ္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕တယ္။ မႏွစ္ကဆုိရင္လည္း တုိင္းႏွင့္ျပည္ နယ္အတြင္းမွာ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့၊ အသိပညာ ေပးၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ေဆးထိုးတာက က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုတည္းနဲ႔ မရဘူး။ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕က တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း ရပ္ရြာမွာရွိတဲ့ (၁) ႏွစ္ ေအာက္ကေလးေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ကေလးေတြရဲ႕ စာရင္းေတြကို ျပဳစုေပးဖို႔လိုတယ္။ ေဆးမထိုးခင္အတြင္းမွာလည္း ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေတြ (၁) ႏွစ္ေအာက္က ေလးေတြကို က်န္းမာေရးနဲ႔ အား ကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္ ေန႔မွာေတာ့ ကာကြယ္ေဆးထိုးမယ္ လာၾကပါဆုိၿပီးေတာ့ ေၾကညာေပးဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်န္းမာေရးဆရာမေတြကလည္း တစ္ေနရာတည္းမွာ အၾကာႀကီး မထိုးႏွံႏုိင္ဘူး။ တျခားေနရာေတြကိုလည္း လွည့္ၿပီးသြားထိုးရတဲ့အခ်ိန္ရွိေသးတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္ကလည္း အဲဒီလိုလုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး မိဘေတြကလည္း ေလ့လာၿပီး ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် လာထိုးႏွံေပးမွသာ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ကို တက္လာမွာပါ။ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တက္ဖုိ႔ကို အရမ္းကိုခက္ခဲပါ တယ္။

ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခ်င္တာရွိရင္ ေျပာၾကားေပးပါဦး။

ကာကြယ္ေဆးက ကေလး ေတြ ဖ်ားနာတဲ့အတြက္ လာမထိုးတဲ့ကေလးေတြရွိေနတယ္။ ကာကြယ္ေဆးရဲ႕သေဘာက ထိုးၿပီး သြားရင္ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ေရာင္မယ္။ ဖ်ားမယ္။ ဒါေတြက တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အ တြင္းမွာ ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ ဒါက ပံုမွန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္မွာေၾကာက္ၿပီးေတာ့ လာမထိုးတဲ့သူေတြက တစ္ရက္လုပ္တစ္ ရက္စား မိဘေတြပါ။ သူတို႔က ကေလးဖ်ားၿပီဆိုရင္ အလုပ္ပ်က္ရမယ္၊ ဒါဆုိရင္ စားဝတ္ေနေရး ထိခိုက္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကာကြယ္ ေဆးေတြမထိုးၾကဘူး။ တခ်ိဳ႕မိဘ ေတြက ခုိင္လံုတဲ့သတင္းကို မၾကည့္ဘဲနဲ႔ မွားယြင္းတဲ့အခ်က္ အလက္ကို ယံုၾကည္သြားမွာ ေၾကာက္တယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးက ကေလးတုိင္းရဲ႕ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္။ အခု ကာကြယ္ေဆး ၁၀ မ်ိဳးရွိတယ္။ ျဖစ္မွ ဆုိရင္ ကုတဲ့ေဆးမရွိဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး ထိုးရမယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အသက္အရြယ္အတြင္းနဲ႔ အႀကိမ္ေရ ကို ျပည့္မီေအာင္ထိုးႏွံေပးသင့္ တယ္။ ဒါမွ ကာကြယ္ႏုိင္မွာပါ။

ေျဖၾကားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။