ေျခေလးေခ်ာင္း ေတာ္လွန္ေရး (သခင္ဘေသာင္း)

ျမန္မာျပည္တြင္ ကာလအတန္ၾကာေနဖူးၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္စာေရး ဆရာႀကီးေဂ်ာ့(ခ်္)ေအာ္၀ဲ (George Orwell)၏ နာ မည္ႀကီး Animal Farm ၀တၳဳကုိ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး စတင္တည္ေထာင္သူ သခင္ဘေသာင္းက ျမန္မာ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္ထြက္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္ေစ်းကြက္ထဲ ျပတ္လပ္ေနကာ ယခုျပန္လည္ထြက္ရွိလာေသာ စာအုပ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ 


ျမန္မာစာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဂ်ာ့(ခ်္)ေအာ္၀ဲဆုိလွ်င္ The Burmese Days စာအုပ္ႏွင့္ တြဲဖက္ျမင္ေလ့ရွိပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ေအာ္၀ဲသည္ ျမန္မာ ျပည္၌ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ ၁၉၂၂ မွ ၁၉၂၇ အထိ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့ၿပီး ကုိလုိနီ စနစ္၏ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒကုိ ရြံမုန္းကာ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ ၿပီး အဂၤလန္သုိ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အထီးက်န္ဘ၀ ျဖင့္ ခက္ခက္ခဲခဲျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး စပိန္ျပည္တြင္းစစ္ အတြင္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သလုိ ၿဗိတိသွ်အသံ လႊင့္ဌာန(BBC)၌လည္း အမႈထမ္္းခဲ့သည္။ ယခု၀တၳဳ ကုိ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမၿပီးဆုံးမီကတည္းက ေရး သားခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ႀကီးၿပီးဆုံး၍ အတန္ငယ္ၾကာ ေသာအခါမွ  စာအုပ္အျဖစ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေအာ္၀ဲ၏ ထူးျခားေသာအေတြးအေခၚႏွင့္ ဆန္းသစ္ ေသာ အေရးအသားေၾကာင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း နာမည္ ႀကီးသြားၿပီး အုပ္ေရတစ္သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ ဥေရာပ၌ ထုတ္ေ၀ၿပီးမၾကာ ဆရာႀကီးသခင္ဘေသာင္းက
မွီျငမ္းဘာသာျပန္ဆုိကာ မူရင္းအႏွစ္သာရမပ်က္ ေရးသားႏုိင္ခဲ့၍ ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အလြန္သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ၾကသည္။ 

ေဂ်ာ့(ခ်္)ေအာ္၀ဲသည္ ယခုစာအုပ္ကုိဖန္တီးရာ တြင္ ၿခံေျမဧရိယာႀကီးတစ္ခုအတြင္း ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္ေနေသာ ၿခံပုိင္ရွင္ကုိ တိရစၧာန္မ်ားက စုေပါင္း၍ ေတာ္လွန္ေမာင္းထုတ္လုိက္ၿပီး တန္းတူညီ မွ်ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ ခဲ့ပုံ၊ ထုိတိရစၧာန္မ်ားထဲတြင္ ပါးနပ္ၿပီး ကုိယ္က်ိဳးရွာလုိသူ ၀က္မ်ားက မူလဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ ေသြဖည္ကာ က်န္တိရစၧာန္မ်ားကုိ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာပုံ၊ ထုိ၀က္မ်ား လက္ေအာက္တြင္ အျခား တိရစၧာန္မ်ားသည္ ယခင္ လူသားအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကထက္ ပိုမုိဖိႏွိပ္ခံရပုံတို႔ကုိ နိမိတ္ပုံ၊ ဥဒါဟ႐ုဏ္တို႔ျဖင့္ ရသေျမာက္စြာ ေရးထားသည္။ ေအာ္၀ဲသည္ ထုိေခတ္ ထုိအခ်ိန္က ကမၻာတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္ထြန္းလာ ၿပီး လူသား
ပဋိပကၡမ်ားဆီ ဦးတည္ေနေသာ အေျခအေနကုိ ႀကိဳတင္ေရးသားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ‘တိရစၧာန္အားလုံး တန္းတူညီမွ်ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕တိရစၧာန္မ်ားက အျခားတိရစၧာန္မ်ားထက္ ပုိ၍ ပင္ တန္းတူညီမွ်ၾကပါသည္’
ဟူေသာ အေရးအသား က ထိမိေသာ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သခင္ဘေသာင္းသည္ ယခုစာအုပ္ကုိ မွွီျငမ္းဘာသာျပန္ရာ၌ ဦးသာေခါင္၊ ေဒၚအုိစာ၊ ဦးေပါက္ေက်ာ္၊ ဦးေအာင္ပန္း အစရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ထည့္သြင္း ကာ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္ အလြယ္တကူနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေရးထားသည္။ ထုိသုိ႔ ျမန္မာ အမည္ျဖင့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း မူရင္းစာအုပ္၏အႏွစ္သာရ မပ်က္စီးေအာင္ ေရးသား ထားသည္။ ေဂ်ာ့(ခ်္)ေအာ္၀ဲသည္ ယခု၀တၳဳႏွင့္ပင္ အနာဂတ္အႏၲရာယ္ကုိ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးႏိုင္ေသာစာေရးဆရာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရသည္။ Animal Farm စာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာ္၀ဲက ‘‘ေနာင္ႏွစ္ ေတြမွာဆိုရင္
ကြၽႏု္ပ္အေနနဲ႔ ဖဲြ႕ႏြဲ႕တာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပုိၿပီးတိက်ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္။ တကယ္ ေတာ့ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေရးဟန္တစ္ခုကို အသားက်ၿပီ ဆုိရင္ ဒီဟန္ကုိ စြန္႔လႊတ္မိေတာ့တာပါပဲ။ ေျခေလး ေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရးဟာ
ကြၽန္ေတာ္စမ္းသပ္ေရးသား တဲ့ ပထမစာအုပ္ပါ။ ကုိယ္ဘာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ အသိရွိရွိလက္ကုိင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အႏုပညာရည္မွန္းခ်က္၊ အဲဒီႏွစ္ခုစလုံးကုိ တစ္ေပါင္း တည္းေဖာ္ျပဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့စာအုပ္ပါ’’ ဟု အက္ေဆး တစ္ပုဒ္တြင္ ေရးခဲ့သည္။ ေအာ္၀ဲသည္ ယခုစာအုပ္ ၿပီးခါမွ ပုိမုိထင္ရွားသည့္ 1984 ကုိ ေရးသားခဲ့ၿပီး အ သက္(၄၇)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့စာေပေလာကကုိ အုတ္ေအာ္ ေသာင္းတင္းျဖစ္ေစၿပီး အုပ္ေရသန္းခ်ီေရာင္းခ်ခဲ့ရ ေသာ ယခုစာအုပ္သည္ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္ လက္၀ယ္ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ က တန္ဖုိး ၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္
ျဖန္႔ခ်ိထားပါသည္။