မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား အကူအညီေတာင္းလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ကူညီမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို

မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာနေအာက္ရွိ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားက အကူအညီေတာင္းလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ကူညီရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၌ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာ္ေအာင္ႏို္င္ဦး၏ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံကအထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

‘‘မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းရရွိရန္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထံ ညႇိႏႈိင္း ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အကူအညီေတာင္းခံလာရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းစြာနဲ႔ ကူညီေပးဖို႔ အဆင္ သင့္ရွိပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ေအးဇံက ေျဖၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ပအိုဝ့္္စသည့္ တိုင္းရင္းသား စာေပမ်ား သင္ၾကားမႈ က်ဆင္း ေနၿပီး မြန္စာအဓိကသင္ၾကား ေသာ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား အလြန္အားနည္းေန၍ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ကူညီေထာက္ပံ့ သင့္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘တိုင္းရင္းသားေတြကို ေထာက္ပံ့ဖို႔ သတ္မွတ္လ်ာထား တဲ့ ဘ႑ာရန္ပံုေငြကေန မြန္အ မ်ိဳးသားေက်ာင္းတခ်ိဳ႕မွာ လိုအပ္ ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ ရာကို ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းသံုးသင္ ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားကိုျဖစ္ ေစ ဝယ္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ထိုက္သင့္တဲ့ ဘ႑ာေငြေၾကးေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့သင့္တယ္လို႔ ျမင္ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး ကေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မတီ (MNEC) က ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မြန္အ မ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား လိုအပ္ သည့္ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ စာေရးကိရိ ယာႏွင့္ သူငယ္တန္းဖတ္စာအုပ္ မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ မြန္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံေတာင္း ခံထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားသာ ရရွိ ေသးေၾကာင္း MNEC တာဝန္ခံ မင္းေအာင္ေဇက ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ၁၃၃ ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္သင္ၾကား ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သား ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္အား ဆရာ၊ဆရာမ ၈၀၀ ခန္႔က ပညာသင္ ၾကားေပးေနၿပီး မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ ရန္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြ စုေဆာင္းျခင္း အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း MNEC မွ သိရသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မြန္အမ်ိဳး သားပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ပါတီဧရိယာ ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ေရး ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာ အင္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္၊ မုဒံု၊ က်ိဳက္မေရာ၊ ဘားအံႏွင့္ ေကာ့ ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ မြန္အမ်ိဳး သားေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရေက်ာင္း မ်ားတြင္ မြန္စာေပသင္ၾကားေန သည္။

More in Politics Section

Top News