ေတာင္ကုိရီးယားသို႔ ေရလုပ္သားေစလႊတ္ခြင့္ ညိႇႏိႈင္းလ်က္ရွိ

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ EPS စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ ပုဂၢလိကေအဂ်င္စီမ်ားက ကမ္းနီးေရလုပ္ သားမ်ားေစလႊတ္ခြင့္ရရွိရန္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

အလုပ္သမား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လေဒၚလာ ၁,၁၅၀ ခန္႔ ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္ခ ေဒၚလာ ၁,၈၀၀ ခန္႔ ေပးရမည့္ အလုပ္သ မားေစလႊတ္ခြင့္ရရွိရန္ ပုဂၢလိက ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕က ေတာင္းဆုိ ထားျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရက စီစဥ္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အစိုးရပိုင္းကလည္း ေပါင္း စပ္ညိႇႏိႈင္းေပးေနသလို၊ ေအဂ်င္ စီေတြကလည္း ပို႔ေဆာင္ခြင့္ရရွိဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနဆဲပါပဲ။ ဒါက အစိုးရ ခ်င္းသေဘာတူညီမႈနဲ႔ အလုပ္သ မားပို႔ေဆာင္ေနတဲ့ EPS စနစ္နဲ႔ ေတာ့ မဆိုင္ဘူး။ ကမ္းနီးေရလုပ္ သားသီးသန္႔ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ အစီ အစဥ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ပါ’’ဟု ၎ က ဆုိသည္။

ထိုသို႔ ပုဂၢလိကေအဂ်င္စီမ်ား က ကမ္းနီးေရလုပ္သားေစလႊတ္ ရန္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ Ministry of Oceans and Fisheries ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ေရလုပ္သားေစလႊတ္မည့္ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံဘက္မွ လက္ခံမည့္ အဖဲြ႕အစည္းတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ (သေဘၤာသားဥပေဒ)ႏွင့္အညီ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို အလုပ္သမားသံအရာရွိက စိစစ္၍ ကမ္းနီးေရလုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ ကုန္ ထုတ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး စသည့္လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီကသာ တာ၀န္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေနၿပီး ေရ လုပ္သားမ်ားကို တင္ပို႔ခြင့္ရရွိမည္ ဆုိပါက ပုဂၢလိကေအဂ်င္စီမ်ားအ တြက္ ယင္းႏုိင္ငံသို႔ လုပ္သားတင္ ပို႔ႏုိင္မည့္ ေစ်းကြက္အသစ္တစ္ခု ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

‘‘အလုပ္သမားေစလႊတ္ခြင့္ ေစ်းကြက္အသစ္ႏုိင္ငံတစ္ခု တိုးႏုိင္မွာျဖစ္လို႔ လုပ္ခြင့္ရခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးမင္းလိႈင္ကေျပာသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာအလုပ္သမားဦးေရ ေလး ေထာင္ခန္႔ ေခၚယူေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၀ မွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အလုပ္သမား၂၀,၀၀၀ ခန္႔ပို႔ေဆာင္ထားသည္။

More in News Section