ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္လာမည့္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ေစ်းကြက္

ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဖုိက္ဘာအင္တာနက္လုိင္းမ်ား တပ္ဆင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္း၏ေစ်း ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ အိမ္သံုး၊ ႐ံုးသံုးအင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေရးေစ်းကြက္ဝင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကုမၸဏီငယ္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာထုိးႏွက္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ISP ကုမၸဏီအမ်ားအျပားက ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းေစ်းႏႈန္းကို ဆက္သြယ္ေရး သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္စားရမလဲေတာင္ မသိေတာ့ဘူး’’ဟု ISP(Internet Service Provider) လိုင္စင္ရရွိထားသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

5MB ပမာဏရွိသည့္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လုိင္းကို တစ္လလွ်င္ ၆၉,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ျပင္ဆင္ ေနသည့္ ISP မ်ားသည္ 1MB ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းအတြက္ ေဒၚလာ ၅၀ ခန္႔လစဥ္ေၾကး ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ကာ ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိလာသျဖင့္ ၁၀ ေဒၚလာရရွိရန္ပင္ မေသခ်ာသ ေလာက္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ေစ်းကြက္စိန္ေခၚမႈသည္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဂယက္႐ိုက္ ေစေသာ္လည္း  အိမ္သံုးအင္တာနက္လုိင္းခ်ိတ္ဆက္လိုသူမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသံုးျပဳ စီးပြားေရး အသြင္သစ္ကို ပံုေဖာ္ၾကမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အသံုးျပဳ ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ယခင္က အိပ္မက္တစ္ခုႏွယ္ျဖစ္သည္။

‘‘ေၾကာက္ရမွာ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ ေစ်းကြက္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေတာ့ ဆက္မလုပ္ေတာ့မွာ’’ဟု အင္တာနက္ Gateway ကုမၸဏီတစ္ခုမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ကေျပာသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္  အေျခခံအေဆာက္အအံုအမ်ားအျပားကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖိုက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္းကို ၂၀၀၈ က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အ သံုးျပဳခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ကို ရတ နာပံုတယ္လီပုိ႔စ္ (ယခု ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ) က အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး နီးစပ္ သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး၌ ဆက္ လက္ေရာင္းခ်သည္။

စတင္ေရာင္းခ်စဥ္က 1MB ပမာဏအတြက္ လစဥ္ေၾကးေဒၚ လာ ၇၀ ေက်ာ္ေပးေဆာင္ရေသာ္ လည္း ယခုအခါ ISP လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရကုမၸဏီအေရအတြက္တုိးတက္ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအ ေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာ သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ လိုင္စင္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒထြက္ ရွိလာသည့္ ၂၀၁၅ က စတင္ကာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ လိုင္စင္ရဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုခန္႔သည္ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ လုပ္ငန္းစတင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းနည္း တူဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာတယ္လီေနာကလည္းဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းကိုေရာင္းခ်ရန္ေစ်းကြက္သို႔ အရိပ္အေယာင္မ်ား ျပသခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က စမ္းခဲ့တာ ပါ။ ဆက္မလုပ္ျဖစ္ေသးပါဘူး’’ဟု တယ္လီေနာ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုအဲလက္စ္က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းအၾကား ယခင္က အင္တာနက္အေျခခံကြန္ရက္ကို မွ်ေဝပိုင္ဆုိင္ကာ လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း တယ္လီကြန္းက႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္း ၿပိဳင္ဘက္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ကြန္ရက္ပိုင္ဆုိင္မႈ မ်ားကို ေဝစုခြဲေဝခဲ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္သည္ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ေစ်းကြက္သစ္ကို ျပန္လည္စတင္ သည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ KDDI ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ Sumit-omo ေကာ္ပိုေရးရွင္းထံမွရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ေဒၚလာႏွစ္ဘီလီယံကိုလက္ခံကာ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည္။ အင္အားႀကီး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းတယ္လီကြန္းေစ်းကြက္တြင္ အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဝစု အကန္႔အသတ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဖိုက္ဘာ အင္တာနက္လိုင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ျပန္လည္ဦးလွည့္လာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၈ ဒုတိယသံုးလပတ္မွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲ ေလးအျပင္ စီးပြားေရးအခ်က္အ ခ်ာက်တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြအကုန္လံုးကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးမွာပါ’’ ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မွ အရာရွိ ဦးဟိန္းဟုတ္က ေျပာ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္းအေရအတြက္ ၅၀၀ ကို အထက္ပါေစ်းႏႈန္းျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ၿပီျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ သူတို႔လုပ္ ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုေစ်းေလွ်ာ့ေပးသင့္ တာလည္း ၾကာၿပီ’’ဟု Golden TMH Telecom ကုမၸဏီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ လုိင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္သာ အ ေရအတြက္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့၍ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ အေနအ ထားေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ တည္ၿငိမ္ေသာကြန္ရက္ႏွင့္ ဖိုက္ ဘာအင္တာနက္လိုင္းကို အသံုးျပဳ လိုသည့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ဧရိ ယာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အရည္ အခ်င္းမျပည့္ဝေသးသည့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ျခင္းမရွိသည့္ က်န္ေနရာေဒသမ်ား အတြက္ ISP ကုမၸဏီမ်ား ေမွ်ာ္ လင့္စရာ က်န္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ယူဆဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Broadband အင္တာနက္ဝန္ ေဆာင္မႈအတြက္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ တစ္ခုတည္းကိုပင္ အစိုးရထံက ၁၅ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခြင့္အတြက္ ကန္ေဒၚလာတစ္ ဘီလီယံေက်ာ္ေပး၍ ရယူထားသည့္ ISP မ်ားသည္ လူဦးေရထူထပ္ၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပား တည္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မွသာ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မည္ျဖစ္သည္။

နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက အေျခခံအ ေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ ျပန္ လည္ရရွိမႈ ကြာဟခ်က္ႀကီးမား ပါက ကုုမၸဏီမ်ားအတြက္ အရင္း ေက်ရန္ပင္ မလြယ္သည့္ အေျခ အေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ပထမႏွစ္ဝက္ အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈစတင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ Amara Communications ကုမၸဏီအပါ အဝင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ Broadband အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ ေလးခုစလံုးသည္ ယေန႔အထိလုပ္ ငန္းစတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ အလား တူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီပင္လွ်င္ ယေန႔ အခ်ိန္၌ ေစ်းကြက္တြင္ ရင္ေပါင္ တန္း၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခက္ခဲေန သည္။

ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္း ကို 1MB အတြက္ ၁၀ ေဒၚလာခန္႔ ျဖင့္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ၏ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းေစ်းႏႈန္းသည္ 1MB အတြက္ ေဒၚလာ ၆၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ဖိုက္ဘာ ေစ်းကြက္ကို ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေနသည့္ Global Technology ကုမၸဏီ၏ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းေစ်းႏႈန္းသည္ 1MB အတြက္ ေဒၚလာ ၃၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ တြင္ ဖုိက္ဘာအင္တာနက္လုိင္း ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေနသည့္ Myanmar GT Broadband ကုမၸဏီသည္ 1MB အတြက္ ေဒၚ လာ ၇၀ ခန္႔ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္း ဆို သည္မွာ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိၿပီး ပထမ တစ္မ်ိဳးသည္ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္း ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ သံုးစြဲသူအမ်ားအျပား ခ်ိတ္ ဆက္အသံုးျပဳေစျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယအမ်ိဳးအစားသည္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကို ISP မွ တစ္ဆင့္ စားသံုးသူဆီသို႔ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္ သည္။ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္း၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ 1MB ပမာဏအတြက္ လစဥ္ေၾကး ေဒၚလာ ၃၀၀ ခန္႔အထိရွိသည္။ ‘‘ဒါေတြက ျပတ္ေတာက္သြားရင္ နာရီအလိုက္ အေလ်ာ္အစားေတြ ရွိၾကတယ္ဗ်’’ဟု နည္းပညာဆိုင္ ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ကိုေဝလင္းက ေျပာသည္။

ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္တြင္ လ စဥ္ေၾကးႏႈန္းထားကို အဓိကထား ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စား သံုးသူအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ သည္ လစဥ္ေၾကးအျပင္ အျခား ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိေန သည္။ ယခင္က ဖိုက္ဘာအင္တာ နက္လိုင္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေၾကးမ်ားကို ေပးသြင္းရေသာ္ လည္း လက္ရွိတြင္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး မ်ားကို ISP အခ်ိဳ႕က ေကာက္ခံ ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

သို႔ေသာ္ ကနဦးတပ္ဆင္ခ ေစ်းႏႈန္းသည္ ISP အလိုက္ က်ပ္ တစ္သိန္းမွ က်ပ္သံုးသိန္းအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေစ်းကြက္အေပၚ ေသြးတိုးစမ္းခဲ့ ျခင္းသည္ ဖိုက္ဘာအင္တာနက္ လိုင္းေစ်းကြက္၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို စတင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို ႏိုင္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ ISP မ်ားက ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ျပန္ လည္ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္ တင္းခံေနဆဲျဖစ္ သည္။

ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခါစျဖစ္ သည့္ ISP မ်ားသည္ အရင္းျပန္ လည္ရရွိရန္ ပူပန္ေနေသာ္လည္း အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ေရရွည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ISP မ်ားက ပထမ လိုင္စင္သက္တမ္းတြင္ အရင္းျပန္လည္ရရွိရန္ စဥ္းစားထားၿပီး ဒုတိယလိုင္စင္သက္တမ္း၌ အသား တင္အျမတ္မ်ားရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

‘‘ဖိုက္ဘာေစ်းေတြ က်ေတာ့ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝမ္းသာစရာပဲ ဗ်ာ’’ဟု Developer  ကိုဟိန္းထက္ ေဆြက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရည္အ ေသြးသည္ ပံုမွန္အေနျဖင့္အားၿပိဳင္ ဆုိင္ေလ့ရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္ သည့္အခါ အရည္အေသြးက်ဆင္း လာတတ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္ အခါ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ လာတတ္သည္။ ISP မ်ား၏အ ရည္အေသြးကို ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ရန္ စားသံုးသူမ်ား၏ တာဝန္ သာမက ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

ဖိုက္ဘာအင္တာနက္လိုင္း ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ အေရအတြက္ ေထာင္ဂဏန္းအ ထိ အသံုးျပဳေနသျဖင့္ ISP မ်ားအ ေနျဖင့္ ေနအိမ္အေရာက္ကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရာင္းခ်ရန္ ႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၆ စစ္တမ္းမ်ား အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖိုက္ဘာကီလိုမီ တာ ရွစ္ေထာင္ခန္႔သာရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖိုက္ ဘာကြန္ရက္ ျပတ္ေတာက္ျခင္း မရွိဘဲ အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာ အသံုးျပဳလိုပါက ကီလိုမီတာသိန္း ဂဏန္းအထိ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္းတင္က ေျပာဆိုသည္။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ဖိုက္ဘာကီ လိုမီတာႏွစ္ေသာင္းခန္႔ကို သြယ္ တန္းႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဖိုက္ဘာကြန္ရက္ ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖိုက္ဘာအတြက္ လိုအပ္ ေသာ အေျခခံတည္ေဆာက္မႈကို ေစ်းႏႈန္းအရ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းစတင္ခဲ့ သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးတစ္ဦး တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ISP အားလံုး ဝင္ေရာက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုးခ်ဲ႕ မွသာ ျပည့္မီလာမည္ျဖစ္သည္။  အဆိုပါၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္မွသာ လူေနအိမ္မ်ားအထိ ဖိုက္ဘာအင္ တာနက္ကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။