ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသင္ၾကားမည့္ အထည္ခ်ဳပ္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ

အထည္ခ်ဳပ္ သင္တန္းသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မုိးမင္း)

 ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ အခ မဲ့သင္ၾကားခြင့္ပါရရွိမည့္ ေအာင္ ျမင္မႈအထည္ခ်ဳပ္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၇၁ ဦးကို တက္ ေရာက္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ယင္းသင္တန္းေက်ာင္း စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ေဒၚႂကြယ္ၿဖိဳးၿဖိဳးေအးက ေျပာသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပ်ိဳးပင္စီမံကိန္းအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ လုိသူမ်ားကို ဩဂုတ္ ၁၈ ရက္ကတည္းက စတင္ေခၚယူခဲ့သည္။

‘‘ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြကို အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးေနတာ ၿပီး ေတာ့မယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္း ထားတာက ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ မယ့္ သင္တန္းမွာ ဦးေရ ၈၀ ေလာက္သင္ၾကားေပးႏုိင္ဖို႔ပါ။ လက္ရွိေလွ်ာက္ထားတဲ့အေရအ တြက္အတုိင္းဆိုရင္ ေမွ်ာ္မွန္းထား တဲ့အေရအတြက္ ျပည့္ႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ေဒၚႂကြယ္ၿဖိဳးၿဖိဳးေအး က ေျပာသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္စက္ကိုင္တြယ္ႏုိင္မႈ အ ရည္အခ်င္းမ်ား စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ လက္ခံၿပီး ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို အရည္ အခ်င္းစစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္မႈအထည္ခ်ဳပ္ သင္တန္းကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္ တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ား အား ေန႔လယ္စာေကြၽးမည့္အျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တစ္ရက္ လွ်င္ ၁,၈၀၀ က်ပ္ ေပးမည္ဟု ပ်ိဳးပင္စီမံကိန္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

သင္တန္းကို ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း လုပ္သား ၅,၅၇၀ ဦး လက္ခံသင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပ်ိဳးပင္စီမံကိန္းအဖြဲ႕က ဆုိသည္။

အဆုိပါသင္တန္းကို အ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စား နပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (LIFT) ၏ ေငြေၾကးေထာက္ ပံ့မႈျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသင္တန္းကို ဒဂံုၿမိဳ႕ သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ အ လုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ကြၽမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္ တန္းေက်ာင္းဝင္း၌ ဖြင့္လွစ္ထား သည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ သူမ်ားသည္ ႏွစ္လတက္ေရာက္ ၿပီးေနာက္ စက္႐ံုတြင္ အလုပ္သင္ အျဖစ္ ေလးလဆက္လက္လုပ္ ကိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားမ်ား ကြၽမ္းက်င္မႈ ‘စံ’ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႕၏ ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုး၍ အလုပ္ သမားကြၽမ္းက်င္မႈ ‘စံ’သတ္မွတ္ ခ်က္ေအာင္ျမင္ပါက စက္႐ံု၊ အ လုပ္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိ ေအာင္ စီစဥ္ေပးမည္ဟု ေဒၚႂကြယ္ ၿဖိဳးၿဖိဳးေအးက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News