လံုၿခံဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ တည္ေထာင္ရန္ တ႐ုတ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးကြန္ရက္ ဖန္တီး

 ဆိုက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ဆက္သြယ္မႈ မ်ား ထူေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား သည့္ နည္းပညာတစ္ရပ္အတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ ေျမာက္ပုိင္းျပည္နယ္ ရွန္ေဒါင္း၌ ပထမဆံုးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ‘ကြမ္တမ္’ကြန္ရက္တစ္ခုဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာ က ေဖာ္ျပသည္။

ၾသဂုတ္လက စမ္းသပ္ဆဲၿဂိဳဟ္တုတစ္ခုမွ ကမၻာေျမသုိ႔ ပထမဆံုးေသာ မခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ သည့္ ‘ကြမ္တမ္’ လံုၿခံဳေရးကုတ္ တစ္ခုကို ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ယင္းၿဂိဳဟ္တုကို လႊတ္တင္ စဥ္က ယင္းမွာ သိသာေသာ အ ဆင့္ျမင့္တက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု အေမရိကန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ရွန္ေဒါင္းျပည္နယ္ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ီနန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အရာရိွပုိင္း အသံုးျပဳသူ ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အထူးသီးသန္႔သံုး စြဲရန္ ပထမဆံုးေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သီးသန္႔ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ ထားၿပီဟု ႏုိင္ငံပုိင္ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက အဂၤါညပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းစနစ္သည္ စီးပြားေရး အရ မည္သုိ႔လည္ပတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္းမရိွေပ။

ကီလိုမီတာရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွည္ လ်ားေသာ Fibre Optics ဝုိင္ယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကိရိယာအစိတ္အပိုင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ငါးလအတြင္း တပ္ဆင္ကာ ယင္းကြန္ရက္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းကြန္ရက္က လံုၿခံဳစိတ္ ခ်ရေသာ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ၊ အခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ ေဆာင္မႈေပးၿပီး ေဘဂ်င္းရွန္ဟုိင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကုိယ္ပုိင္လံုၿခံဳေရး ‘ကြမ္တမ္’ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

—Ref: Reuters

Top News