ခင္ပြန္းကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကို ဖမ္းဆီး

စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ သြားတိုက္ေဆးဘူး တစ္ဘူးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားၿပီးေနာက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား ကတ္ေၾကး ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အသက္ (၄၁)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးကုိ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

၄၄၇ ရပ္ကြက္ Hougang Avenue ၁၀ လမ္း၌ ေဒသစံ ေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီ ၅၃ မိနစ္ ခန္႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ယင္းသုိ႔ ကတ္ေၾကးျဖင့္ လိုက္လံၿခိမ္းေျခာက္ ေသာ သတင္းတစ္ခုကုိ ရရိွခဲ့ သည္။


တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးသမီးယူေဟာင္ေဟာင္သည္ မၾကာ ေသးမီက စင္ကာပူႏုိင္ငံသားအ ျဖစ္ ခံယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

အိမ္အကူ မိန္းကေလးက ယူေဟာင္ေဟာင္၏ ခင္ပြန္းအား ၎တို႔အသံုးျပဳေသာ သြားတုိက္ ေဆးဘူး အသံုးျပဳလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအခါ ယင္းအမ်ိဳးသားက ထို အိမ္အကူမိန္းကေလးအား သြားတိုက္ေဆးဘူး အသံုးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့ရာ ယူေဟာင္ေဟာင္က မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆူပူႀကိမ္း ေမာင္းကာ အိမ္ကူကုိ ပါး႐ိုက္ခဲ့ သည္။

ထို႔ေနာက္ ယူေဟာင္ေဟာင္ က ခင္ပြန္းအနီးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားၿပီး ကတ္ေၾကးတစ္လက္ကုိင္ကာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ရာ  အမ်ိဳးသားက ယူေဟာင္ေဟာင္ကို တြန္းထုတ္ ခဲ့ရသည္။

 အဆုိပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

—Ref: Straitstimes

Top News