ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ က်ဴးေက်ာ္ ၆၀၀ ဦးခန္႔ကို စာရင္းမေကာက္ဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ဟုဆို

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားစာရင္းေကာက္ယူစဥ္က လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား ကို စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ရပ္ ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အ ဆင္မေျပသည့္ က်ဴးေက်ာ္ ၆၀၀ ဦးခန္႔ စာရင္းက်န္ရွိိေၾကာင္း ဒဂံု ၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးညီညီက ေျပာသည္။

အဆိုပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက စိတ္ခံစားခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ အဆင္မေျပသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


‘‘က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြကို စာရင္း ထပ္ထည့္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေဆာင္ရြက္တာ က်န္ခဲ့တာက အေရးယူေပးဖို႔ တိုက္တြန္းထားတာေတာ့ မရွိ ေသးဘူး။ အရမ္းဆိုးရြားလာရင္ ေတာ့ တိုက္တြန္းသြားမယ္’’ ဟု ဦးညီညီက ဆိုသည္။

က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ ယူမႈကို ကနဦးစီမံခ်က္ (Pilot Project) အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ စက္ တင္ဘာ မွ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္အထိ စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္ မွ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းေျခာက္ ေသာင္းေက်ာ္ကို စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး ၎တို႔ေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေနမႈကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ေလးခုအတြင္း ကနဦးေကာက္ယူ ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္သူ သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိ ေသာ္လည္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၿပီး က်ဴးေက်ာ္အသိအမွတ္ျပဳ စမတ္ ကတ္ထုတ္ေပးသည့္အခါ က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္သူေလးသိန္းေက်ာ္ အထိ တိုးလာ ေၾကာင္း က်ဴးေက်ာ္ စာရင္းေကာက္ယူေရး အဖြဲ႕၏  စာရင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အား နည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ ရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားေကာင္းလာ ေစရန္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဆို သည့္ ေမးခြန္းကို လာမည့္ ဆ႒မ ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးညီညီက ေျပာသည္။

Top News