ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အစားအစာမ်ား

ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကို လူ ၁၀ ဦးတြင္ တစ္ဦးႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ယင္းမွာ ေက်ာက္ကပ္အနည္ထိုင္မႈမွတစ္ဆင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဆီးသြားနည္းၿပီး ေက်ာက္ကပ္ထဲတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ သတၱဳဓာတ္မ်ား မ်ားျပားလာပါက ယင္းသတၱဳဓာတ္မ်ား စုေပါင္းၿပီး ေက်ာက္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ပ႐ိုတိန္း၊ ဆိုဒီယမ္ စေသာ ဓာတ္မ်ား ျမင့္မားစြာ ပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ား စားသံုးမႈျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အရည္ေသာက္သံုးမႈနည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ တြင္ ေက်ာက္တည္လာႏိုင္သည္။


ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ၿပီး ဆားႏွင့္ တိရစာၦန္အသားမွရေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ စား သံုးမႈကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သည္။ ထို႔အျပင္ ကယ္လ္ဆီယမ္ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံ မေသာက္မိေစရန္ အေရးႀကီး သည္။

ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ေရး ႏို႔ကို အေျခခံေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား ကယ္လ္ဆီယမ္ျဖည့္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္တို႔ကဲ့သို႔ အစားအစာမ်ား၊ အဆီနည္းေသာ ခ်ိစ္ႏွင့္ ဘယ္ရီသီးမ်ား၊ ဒိန္ခ်ဥ္ စေသာ အစားအစာမ်ား စားေပးသင့္သည္။

အသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို က်န္းမာေရးအ တြက္ မျဖစ္မေန စားသံုးရမည္ျဖစ္သည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပိုစားေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ဆုိက္ထရစ္အက္စစ္ ပါဝင္ေသာ အသီးအႏွံမ်ားကလည္း ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

အရည္မ်ားမ်ား ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္ တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေသာ္လည္း ေသာက္ သံုးေသာ အရည္တြင္ ဆားပါဝင္မႈကို သတိရွိသင့္သည္။

တိရစာၦန္အေျခခံ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ အနည္းငယ္စားသံုးမႈသည္ အႏၲရာယ္မရွိေသာ္လည္း အလြန္အကြၽံစားပါက ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။

သို႔ေသာ္ အပင္ကိုအေျခခံေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္က ေက်ာက္ ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကဲ့သို႔ အပင္ ကို အေျခခံေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္မ်ား စားေပးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အာဟာရဓာတ္လိုအပ္မႈ ကြဲျပားႏိုင္သျဖင့္ အာဟာရကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္၍ စားေသာက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။                                 

—Ref: MNT

Top News