ျမန္မာ-အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို အတည္မျပဳရန္ ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔

အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးတိုး ခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို အတည္မျပဳဘဲ ထားရွိရန္ ျပည္္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္း ၈၅ ဖြဲ႕က အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ စက္တင္ ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အိတ္ဖြင့္စာေပးပုိ႔ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


‘‘ကြၽန္္မတို႔ႏိုင္ငံက တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီ္မိုကေရစီႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသးဘူး။ ႏွစ္ ႏုိင္ငံစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ဖို႔ ဒီအခ်ိန္က မွန္ကန္တဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဘူး’’ဟု အဆုိ ပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေလြးပိုးငယ္ကေျပာသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္ဘက္ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ထူ ေထာင္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ National Defense Autho-rization Act(NDAA)ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းကို အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္၌ ေဆြးေႏြးေနသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီ အေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရအေပၚ ဆက္ လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သည့္ အထက္ပါ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ 

အဆုိပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာကို ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၈၅ ဖြဲ႕ တြင္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ အဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားစုပါဝင္ေၾကာင္း ေဒၚေလြးပိုးငယ္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေၾကာင္း အေသးစိတ္ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။ လက္တံု႔ ျပန္အေရးယူခံရႏုိင္သည့္အေျခ အေနေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏အမည္ကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္ဟု အိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ပတ္ သက္သည့္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမုိကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အဟန္႔အ တားျဖစ္ေနသည့္အဖြဲ႕အစည္းအ ေဆာက္အအံုတစ္ခုႏွင့္လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္မည့္အစား ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈေဖာ္ေဆာင္ရန္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းအဆိုပါ ၈၅ ဖြဲ႕က တိုက္တြန္းသည္။ 

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ ေတာ္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂြၽန္မက္ကိန္းကလည္း ျမန္မာႏွင့္စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ေရးတိုက္တြန္းထားသည့္ အခ်က္ မ်ားကို NDAA ဥပေဒၾကမ္းမွ ဖယ္ထုတ္မည္ဟု စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးတိုး ျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအ ေရးကို ပိုမို အားေကာင္းေစမည္ မဟုတ္ဟု စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသီပါေမာကၡ Zoltan Barany က ၾသဂုတ္အတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ ေဟာ ေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထား သည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေခတ္ မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး အေမရိကန္-ျမန္မာစစ္

ဘက္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရန္ 

လိုအပ္ေၾကာင္း ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦးက ဆိုသည္။ 

‘‘လက္နက္ပစၥည္းကိရိယာ ေတြ ေရာင္းတာက တစ္ပိုင္းပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အလိုလား ဆံုးအဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ တပ္မ ေတာ္လို႔ပဲ ေျပာရမယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုလည္း တပ္မေတာ္က ေထာက္ခံေနတာပဲေလ။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေတာ့လည္း ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္သြားမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဆက္ၿပီး ေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ျမင္တယ္’’ ဟု ၎ က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၈၅ 

ဖြဲ႕၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေျပာသည္။ 

More in Politics Section

Top News