႐ုရွားကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ လက္မွတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်

႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္း ပမည့္ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲ လက္မွတ္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ် ေနၿပီျဖစ္သည္။


ေဘာလံုးပရိသတ္မ်ားအ ေနျဖင့္ ဖီဖာ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ကာ လက္မွတ္ မ်ားကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒုတိယအဆင့္ပဲြစဥ္မ်ားအတြက္ ၇၉ ေပါင္က စတင္မည္ျဖစ္ကာ ဗိုလ္လုပြဲလက္မွတ္က ၈၂၉ ေပါင္က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အ ညီ အိမ္ရွင္႐ုရွားႏုိင္ငံသားမ်ား သည္ ၁၇ ေပါင္ကစတင္ေသာ အထူးေစ်းႏႈန္း လက္မွတ္မ်ား ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလားဗုိလ္လုပြဲလက္မွတ္သည္ ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ၈၂၉ ေပါင္ က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ၂၀၁၄ က ဘရာဇီး ကမၻာ့ဖလားဗိုလ္လုပြဲ လက္မွတ္ထက္ ၁၅၁ ေပါင္ ေစ်းပိုႀကီးသည္။

ကမၻာ့ဖလားလက္မွတ္ဝယ္ ယူႏုိင္ေရး ပရိသတ္မ်ားအားလံုး မွ်တေသာ အခြင့္အေရးရမည့္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ေရးစနစ္ကုိ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ဖီဖာအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဖက္တ္မာဆာမူ ရာက ေျပာၾကားသည္။

ပထမအဆင့္ လက္မွတ္ဝယ္ယူရန္ ၂၀၁၇ေအာက္တုိဘာ၁၂ ရက္မတုိင္မီေလွ်ာက္ရမည္ျဖစ္ကာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ႏွင့္ ၂၈ ရက္ၾကား အၿပီးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဖလား ပြဲစဥ္မ်ား ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ဒုတိယအဆင့္ လက္မွတ္ေရာင္းခ် မႈ စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွ ကမၻာ့ဖလားဗိုလ္လုပြဲက်င္းပေသာ ဇူလို္င္၁၅ ရက္အထိ ေနာက္ဆံုးမိနစ္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားလည္း ရိွမည္ျဖစ္သည္။    —Ref:Goal