ပုပၸားေတာင္ေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ေစႏို္င္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ေတာင္းဆို

ပုပၸားေတာင္ကလပ္အားေတြ႕ရစဥ္-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ပုပၸားေတာင္ေဒသ သ ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ေစႏုိင္ ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္ ပုပၸား ေတာင္ ခ်စ္သူမ်ားအသင္းက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖြဲ႕ထံ စက္တင္ဘာလဆန္းတြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ပုပၸားေတာင္ေဒသရွိေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ ၂၀၀၅ က စတင္သည့္ အစိုးရပိုင္ ပိုဇုိလန္ဘိ လပ္ေျမစက္႐ံု စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္း ေပးရန္၊ ပုပၸားေတာင္ပတ္လည္ရွိ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚ တြင္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ တိုင္းအ စိုးရအဖြဲ႕ထံ စာတင္ေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူ မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ဝင္း ေဆြက ေျပာသည္။

ပုပၸားေတာင္ေဒသ၌ ဘိလပ္ ေျမစက္႐ံုစီမံကိန္းႏွင့္ ေက်ာက္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိ ခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေျမယာသိမ္း ဆည္းခံရၿပီး ေဒသခံမ်ားစီးပြား ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္း ဆံုး႐ႈံးျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေန ရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ပုပၸားေတာင္ေဒသ ငါးရံ႕ ကုန္းေက်းရြာ၊ ေတာင္ေပၚေတာင္ ေက်းရြာ၊ ခ်ိဳင္းရြာႏွင့္ ေက်ာက္တံ ခါးေက်းရြာတို႔မွ ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၂၄၆ ဒသမ ၆ ဧကကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး မေပးဘဲသိမ္း ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ တြင္ စတင္သည့္ ပိုဇုိလန္ဘိလပ္ေျမ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား က်န္းမာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေနရာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို အ ၿပီးသတ္ရပ္တန္႔ရန္ ေလးနက္စြာ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ ခ်စ္သူမ်ားအသင္း တိုင္ၾကားစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘စက္႐ံုမလည္တာလည္း ႏွစ္ၾကာလာၿပီ။ တစ္ႏွစ္ကိုလိုအပ္ တဲ့ခ်ိန္ တစ္ခါႏွစ္ခါပဲ စက္႐ံုက လည္တယ္။ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ ေငြေတြလည္း ဆံုး႐ႈံးတယ္။ ေျမ သိမ္းထားတဲ့ဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ကို အကုန္လံုးလည္း မထုတ္ႏိုင္ဘူး။ မလိုအပ္ဘဲသိမ္းထားတဲ့ အသံုးမ ျပဳတဲ့ေျမေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနက ေန ျပန္ၿပီးစြန္႔လႊတ္ေစခ်င္လို႔ စာ တင္တာလည္း ပါပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္ဝင္းေဆြက ေျပာသည္။

ပိုဇိုလန္စီမံကိန္းတည္ေနရာ သည္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ေရထိန္းဧရိယာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ မည္ဆိုပါက ပုပၸားေတာင္ေဒသ သဘာဝ စိမ့္စမ္းေရထြက္မ်ား ေလ်ာ့နည္းခန္းေျခာက္မည္ကို စိုး ရိမ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အဆိုပါအ ေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပို ဇုိလန္ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု တာဝန္ရွိ သူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ယင္းစက္႐ံု ပိတ္ထားသျဖင့္ ဆက္သြယ္မရခဲ့ေပ။

ပုပၸားေတာင္အနီးရွိ ႀကိဳးဝိုင္း ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ား သစ္ေတာမ်ားအတြင္း ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ ရန္ႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ ထားျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ ကန္႔သတ္ေပးရန္ ပုပၸားေတာင္ ခ်စ္သူမ်ားအသင္းက ေတာင္းဆုိ ထားသည္။

Top News