၂၀၂၆ တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားဟု စီမံဘ႑ာဒု၀န္ႀကီးေျပာ

၂၀၂၆-၂၀၃၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ ႏွစ္စဥ္၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ဟု စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ MICC-II တြင္ က်င္းပသည့္ Myanmar Global Investment Forum ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္ကို ဒု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ႏုိင္ငံအတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ နည္း ပညာနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အ ခန္းက႑က ရွိေနဆဲပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ေကာင္းတဲ့ ၀န္းက်င္ေကာင္းေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရရွည္စီမံကိန္းအ ေနျဖင့္ ၂၀၂၁-၂၀၂၅ အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္စဥ္ကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလီယံ၀င္ ေရာက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ ပထမငါးလအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသ မ ၅ ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ထား သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္ ထားသည့္ ႏုိင္ငံသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွင့္ တတိယသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အ မ်ား ဆုံး၀င္ေရာက္သည့္ေနရာသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားလုံး၏ ၆၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္။ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္သည့္ေနရာသည္ မႏၲ ေလးျဖစ္သည္။

‘‘တတိယကေတာ့ ပဲခူးနဲ႔ မြန္ပဲ။ တစ္လတစ္ခါ မြန္ကမ်ား လုိက္၊ ပဲခူးမ်ားလုိက္နဲ႔ ျဖစ္ေန တယ္။ ႏွစ္ကုန္စာရင္းခ်ဳပ္မွဘယ္ က ပိုမ်ားတယ္ဆုိတာ သိမယ္’’ ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အ တြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံး၀င္ ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

Top News