မ်ိဳးသုဉ္းသြားၿပီဟု ယူဆထားသည့္ ၾကက္တူေရြးမ်ား ဩစေၾတးလ်တြင္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ႕

အလြန္ရွားပါးၿပီး မ်ိဳးသုဉ္းသြားၿပီဟုပင္ ယူဆထားသည့္ ၾကက္တူေရြး မ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားသစ္မ်ား ဩစေၾတးလ်တြင္ ျပန္လည္ ရွာေတြ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းညၾကက္တူေရြး ငွက္တစ္ေကာင္ကို ကြင္းစလန္၌ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း လံုးဝ ရွာမေတြ႕ေတာ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဇီဝေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ညၾကက္တူေရြးမ်ား အေနျဖင့္ ကမာၻေပၚမွ မ်ိဳးသုဉ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီဟုပင္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။

ဇူလုိင္လတြင္မူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ယင္းၾကက္တူေရြးမ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့သည့္ ဂၽြန္ေယာင္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ကိတ္သ္ဘယ္လ္ခ်မ္ဘာစ္တို႔သည္ ဩစေၾတးလ် ေတာင္ပိုင္းရွိ အိုင္ရီ ေရကန္ႀကီးအနီး ငွက္သိုက္တစ္ခုတြင္ ညၾကက္တူေရြး ငွက္ေမြးတစ္ခုကို ရွာေတြ႕ခဲ့သည္။

ယင္းကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ကမာၻေပၚတြင္ အရွားပါးဆံုးႏွင့္ ေနထုိင္ပံု အသိုသိပ္ဆံုး ငွက္မ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုမွာ မ်ိဳးမသုဉ္းေသးေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ေယာင္းက ယခုသတင္းအတြက္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွား ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းၾကက္တူေရြးမ်ား အေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ား သဘာဝအတုိင္း ေနထုိင္ က်က္စားေနရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ် သား႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပညာရွင္မ်ားက အဆိုပါ ငွက္မ်ိဳးစိတ္အေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၿပီး ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

လတ္တေလာတြင္မူ ညၾကက္တူေရြးမ်ား အေရအတြက္ မည္မွ် က်န္ရွိေနသည္ကို ခန္႔မွန္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Ref: BBC

Top News