မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံ ထားရေသာ သတင္းေထာက္သံုးဦး သီေပါတရား႐ုံးက အၿပီးျပတ္ပိတ္သိမ္း

သတင္းေထာက္သုံးဦး အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားေျခာက္ဦး ကုိ မတရားအသင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁)ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ အေပၚ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက အၿပီးသတ္ အမႈပိတ္သိမ္းခဲ့ ေၾကာင္း တရား႐ုံးတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၄ အရ အမႈ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ၄၉၄(က)အ ရ စြဲခ်က္မတင္ဘဲ အၿပီးျပတ္လႊတ္ ေပးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာ သည္။

တပ္မေတာ္က အမႈ႐ုပ္သိမ္း ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေနာက္ စက္ တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ အာမခံရရွိ ၿပီး ယေန႔တရား႐ုံးကအမႈအၿပီးသတ္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း ဒီဗီဘီ သတင္းဌာနမွ သတင္းသမားမ်ား ၏ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

သတင္းသမားမ်ား အမႈျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ တအာင္း (ပေလာင္)လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA)သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွး႐ႈသည့္အေနျဖင့္ အမႈ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီး၏အမိန္႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

TNLA မူးယစ္ေဆး၀ါးမီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးပြဲသတင္းသြားယူသည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ တရားခံ ေျပးအျဖစ္္ အမႈဖြင့္ထားသည့္ က်န္သတင္းသမားေလးဦး၏ အ မႈကုိပါ တစ္ပါတည္း႐ုပ္သိမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က ဆုိသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ က တအာင္း(ပေလာင္)လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕(TNLA)က ျပဳလုပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးပြဲသုိ႔ သြားေရာက္သတင္းယူသည့္ ဧရာ၀တီႏွင့္ဒီဗီဘီသတင္းဌာနမွ သတင္းသမားသုံးဦးအပါအ၀င္ တီး၀ုိင္းဆရာႏွင့္ ကားဆရာႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္းအမ်ိဳးသားေျခာက္ဦးကုိ တပ္မေတာ္ကဖမ္းဆီးၿပီး မတရား အသင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ၁၇(၁) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ အာမခံမေပးဘဲသီေပါ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္လေက်ာ္ ၾကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္၌ တပ္မေတာ္က သတင္းသမားမ်ား အား မတရားအသင္းဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းခ့ဲသည္။

လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္အသုံးျပဳသ ျဖင့္ ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားသည့္ ကားဆရာႏွစ္ ဦးအမႈကုိ ယေန႔႐ုံးခ်ိန္းတြင္ စဲြ ခ်က္တင္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္သုိ႔ ႐ုံးခ်ိန္းထပ္မံခ်ိန္းဆုိထားသည္။ 

More in Crime Section