ဆင္မႀကီးမိုမို (၆၄)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပမည္

ဆင္မႀကီးမိုမို၏(၆၄)ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန႔ကို ရန္ကုန္တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္တြင္ ပညာေပးအစီအစဥ္ ႏွင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အသက္(၇)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကယားျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သို႔ ေရာက္ရွိလာ ေသာ ဆင္မႀကီးမိုမိုသည္ ေအာက္ တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ (၆၄)ႏွစ္ ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

မိုမို၏ေမြးေန႔ပြဲကို ရန္ကုန္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေအာက္တို ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ႏွစ္ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မွ တိရစၧာန္ ေလးမ်ား၏ကြၽမ္းက်င္မႈျပကြက္ မ်ား၊ ပညာေပးပေဟဠိအစီအစဥ္ မ်ား၊ ကစားပြဲမ်ား၊ မ်က္လွည့္ႏွင့္ ဟာသေဖ်ာ္ေျဖပြဲအျပင္ ဆင္မႀကီးမိုမို၏အထူးေဖ်ာ္ေျဖမႈအျဖစ္ ဘာ ဂ်ာမႈတ္ျပျခင္း၊ ဂီတသံစဥ္ႏွင့္အ တူ ကျပျခင္းတို႔ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖ ပြဲမ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားပါ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္၏ သက္တမ္းရွည္ ဆင္မႀကီးမုိမိုကို (၆၀)ျပည့္သည့္ႏွစ္က စတင္၍ ေမြးေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆင္မႀကီး မိုမိုသည္ ယခင္ က ရန္ကုန္တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ဆင္ကပြဲမ်ား၌ အျခားဆင္မ်ားႏွင့္အတူ ခႏၶာကိုယ္ လႈပ္ယမ္းကျပျခင္း၊ ေဘာလံုးကန္ ျပျခင္း၊ ဆင္ထိန္းခိုင္းေစသည့္ အတုိင္း အမိႈက္ေကာက္ျပျခင္း စသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မိုမို၏(၆၃) ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က စတင္၍ ဆင္ကပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခိုင္းေစ ျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း တိရစၧာန္ ဥယ်ာဥ္(ရန္ကုန္)မွ သိရသည္။