လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားမႈ ေလ်ာ့က်လာ

 ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC)သို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မွ တိုင္ၾကားစာမ်ား ေပးပို႔မႈသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံ ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားရာ၌ တစ္ေန႔လွ်င္ အ နည္းဆံုး သံုး၊ ေလးမႈခန္႔ ရွိေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ တြင္ တစ္ လလွ်င္ တိုင္ၾကားမႈ ၁၀ ေစာင္ခန္႔ သာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


MNHRC သို႔ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီမွ ဇူလုိင္အထိ ခုနစ္လအတြင္း လယ္ယာေျမ အပါအဝင္ တိုင္ၾကားမႈ ၂၁၀ ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၁၄၂  မႈကို ေပးပို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္သို႔ ၁၃၃ ေစာင္ ျပန္ၾကားမႈရွိေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္ကဆိုသည္။

 ယင္းတိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္၌ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာေျမအမႈမ်ား၊ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္ယာ ေျမအမႈမ်ားႏွင့္ ယခု NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပြားသည့္ လယ္ယာေျမအမႈ အမ်ားဆံုးပါဝင္သည္။

‘‘အားလံုးက တိုင္ၾကားလာ တာေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္ခံရတယ္ဆိုၿပီး တိုင္ၾကား လာတာ။ အန္ကယ္တို႔က လူ႔အ ခြင့္အေရးနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ တုိင္ ၾကားမႈေတြကို ျပန္ခြဲထုတ္ၿပီး အ ႀကံျပဳစာအေနနဲ႔ ျပန္အေၾကာင္း ၾကားရတယ္’’ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္ကေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ တပ္မ ေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စသည့္ ဌာနမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမႈမ်ား လူ သားအခ်င္းခ်င္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရမႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္ခံရမႈအျဖစ္ ျပန္လည္ခြဲ ထုတ္ကာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျမယာအေမြလုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လင္မယားခ်င္းရန္ ျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို လူ႔အ ခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈအျဖစ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရန္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္ကဆိုသည္။

More in News Section