ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခရီး သြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္  မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mrs.Carrie Lam က ၎၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကား သည္။ ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံက ခရီးသြားအ ရင္းအျမစ္ အလြန္ေပါႂကြယ္ဝတဲ့ အတြက္ ေဟာင္ေကာင္ခရီးသြား မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ အခြင့္ အလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ေဟာင္ ေကာင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ ျပည္ပကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးခ်ဲ႕ လ်က္ရွိတဲ့အတြက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလာ
ေရးဟာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရွိေရး အဓိကတစ္ ရပ္ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု Mrs.Carrie Lam ကေျပာသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္လုပ္ ငန္းက႑တြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ငါးခုရွိၿပီး ႏိုင္ငံတ ကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထား သည့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ေဟာင္ေကာင္က အဆင့္ (၄) ေန ရာ၌ ရွိေနသျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေနၿပီး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ကိုပါ ကူညီပ့ံပိုး ေပးေစလိုေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ေဟာင္ေကာင္ကို Training Hub အျဖစ္ ဖန္တီးရန္ စီစဥ္ေနပါ တယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားကို လူ႔ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပညာသင္အစီအစဥ္မ်ား ေထာက္ ပံ့ေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန နဲ႔လည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္’’ ဟု Mrs.Carrie Lam ကေျပာသည္။

 ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းျမႇင့္္တင္ေရး၊ ပင္လယ္ျပင္အေပ်ာ္စီးသေဘၤာခရီးစဥ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္း၍ အေမြအႏွစ္မ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ က ေတြ႕ဆံုၿပီး ပညာေရး၊က်န္းမာ ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးစု အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။