ခရီးသြားပိုမို၀င္ေရာက္ေရး နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ား တုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနဟုဆုိ

နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ေရး ႏုိင္ငံတကာ ၀င္ေပါက္ဂိတ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။


 ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားနည္းတူ နယ္စပ္ဂိတ္ ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ခရီးသြား ပိုမို၀င္ေရာက္ေရး နယ္စပ္ဂိတ္ ေပါက္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ၀င္ ေပါက္မ်ားအျဖစ္ တရား၀င္သတ္ မွတ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာန ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က ေျပာၾကားသည္။ 

 ‘‘ေလေၾကာင္းနဲ႔လာမွ မဟုတ္ဘူး။ နယ္စပ္ကလည္း လာလို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးေနတာေပါ့။ လူႀကီးေတြမွာေတာ့ အစီအစဥ္ရွိ တယ္။ ေလာေလာဆယ္ တ႐ုတ္ ကို လုပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတာေပါ့’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ ၀င္ ေပါက္ဂိတ္ (နယ္စပ္ဂိတ္)မ်ား တရား၀င္သတ္မွတ္ျခင္းကို အိမ္ နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ အဆင္ေျပမႈရွိၿပီး ၎တုိ႔ဘက္က လုိလားသည့္ သေဘာထားရွိေၾကာင္း ဦးတင့္သြင္ကေျပာသည္။ 

 လက္ရွိတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္ဂိတ္ ငါးခုရွိၿပီး တာခ်ီလိတ္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္ သည့္ ခရီးသည္ မ်ားျပားေနသည္။

 တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ ၀င္ ေပါက္မွ လာေရာက္လည္ပတ္ သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္ သည္အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံ တကာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လည္း ပါ၀င္သည္။

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ ၀င္ ထြက္ေပါက္မွ လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားသည္ တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕ရွိ လည္ပတ္စရာေနရာမ်ား၊ မိုင္းျဖတ္၊ က်ိဳင္းတံု၊ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလး၊ ပုဂံ၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈ သည္ ၂၀၁၅ တြင္ ၄ ဒသမ ၀၆ သန္းအထိရွိၿပီး ၂၀၁၆ ၌ ၂ ဒသမ ၉ သန္းသာ ၀င္ေရာက္၍ တစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားႏွင့္ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ခရီးသည္ငါး သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ရန္ ဟုိ တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ရည္မွန္းထားသည္။