ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ေျမတြင္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းတစ္ခုကို ဂ်ပန္ႏွင့္ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြးေနဟုဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စႏၵကူးလမ္းရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ပိုင္ ေျမေနရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ဟိုတယ္စီမံကိန္းတစ္ခုအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြး ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MTF)ဥကၠ႒ ဦးရန္ဝင္းက ေျပာသည္။ 


‘‘ဟိုတယ္ခရီးရယ္၊ MTF ရယ္ ဂ်ပန္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဟိုတယ္စီမံကိန္း တစ္ခု လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

 အဆိုပါ ဟိုတယ္စီမံကိန္း ကို စႏၵကူးပေရာဂ်က္ဟု အမည္ ေပးထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု တစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၿပီး ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအျပင္ ခရီးသြားဘဏ္လုပ္ငန္းကိုပါ ထည့္သြင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဦးရန္ဝင္းက ေျပာသည္။ 

‘‘လက္ရွိေတာ့ ဟိုတယ္စီမံ ကိန္းတစ္ခုလုပ္ဖို႔အတြက္ ဆိုၿပီး သူတို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေန တုန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းပါမယ္၊ ခရီးသြား ဘဏ္လုပ္ငန္းပါမယ္၊ ကားပါကင္တို႔၊ ဘာတို႔လည္း ပါမွာေပါ့။ အ ေသးစိတ္ကိုေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရဦးမွာပါ’’ဟု ဦးရန္ဝင္းက ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ စႏၵကူးပေရာဂ်က္ဟိုတယ္ စီမံကိန္းအျပင္ မႏၲေလးရွိ တံတား ဦးဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း မိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။