တာဝန္ကို ႏိုင္နင္းစြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေျပာင္းသင့္ပါကေျပာင္းလဲမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ႏိုင္ နင္းစြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေျပာင္းသင့္ပါက ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

‘‘တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အလုပ္ကို မႏိုင္တာေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိ ႏုိင္တာေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒါ အစ္မတို႔အေနနဲ႔ ေျပာင္းသင့္ရင္ လည္း ေျပာင္းရမွာပဲ။ ဒါ အစ္မတို႔ အစကတည္းက ေျပာထားတာပဲ’’ဟု စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က RFA သတင္းဌာနႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းတြင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းကို ၎က ေျဖၾကားသည္။


ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားသည္ တစ္ေျပးညီ အရည္အ ခ်င္းရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕က ပိုေတာ္၍ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔၏တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

‘‘ဝန္ႀကီးေတြခန္႔တာ အစိုးရ အဖြဲ႕ထဲမွာ တာဝန္ေပးတယ္ဆို တာဟာ ထာဝရအတြက္မဟုတ္ ဘူး။ တာဝန္ကို ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မ လဲဆိုတာေပၚမွာ အေျခခံၿပီး လုပ္ သြားမယ့္ကိစၥ’’ဟု ၎က ဆို သည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၈ လအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး စသည့္ရာထူးအေျပာင္းအလဲမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္းကို တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္းသည္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္  ပထမဆံုး အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တာဝန္ရပ္စဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါ ရီႏွင့္ ၾသဂုတ္တို႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းဦးႏွင့္ လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းတို႔ ကို ၎တို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္ ရာ ထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အစိုးရက ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏အာ႐ံုစိုက္မႈ ရွိေနသည့္ ရခိုင္အေရးကိစၥသည္ လက္ရွိအစိုးရအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ေရးသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတာဝန္ယူၿပီး ေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပံုမွန္ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္မို႔ ေဝဖန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္သာ သေဘာမတူေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။ ‘‘တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔က ေတာ့ အၿမဲႀကိဳးစားပါတယ္’’ဟု ၎က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရးကို ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေလ့လာစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ကို ဦးဝင္းထိန္ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ယင္းအဖြဲ႕က ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏သက္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အပါအဝင္ ျပည္သူႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္ဆံမႈ၊ ပါတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ နယ္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖြဲ႕ မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႕၏ေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ ပါတီ ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တိုင္းကို ေစာင့္ ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ပါတီက ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ပါတီ ဝင္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ပဲ ဆုိင္တာ ပဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။