ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္းကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း ျမန္မာမြတ္စလင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သေဘာထားထုတ္ျပန္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဌာန-၂ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ မိန္႔ခြန္းသည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကို အသိေပးသည္သာ မက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ကိုပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ထား၍ လိႈက္လွဲစြာ ေထာက္ခံႀကိဳ ဆိုေၾကာင္း ျမန္မာမြတ္စလင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေသြးကြဲေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအသြင္သို႔ မျဖစ္ေစလို၍ျမန္မာမြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးႏွင့္အတူတက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စက္တင္ဘာ ၂၁ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားတဲ့ ကိုဖီအာနန္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အဲဒီတစ္ပိုဒ္လံုးေပါ့။ ကြၽန္မတို႔က အရမ္းသေဘာက်တယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ပတ္သက္ၿပီးေပါ့။ အျပစ္မဲ့တဲ့ျပည္သူကို ဘယ္သူမဆိုေပါ့၊ ကာကြယ္ေပးရမွာေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသြားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တယ္’’ဟု မြတ္စလင္အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ Social Aliance (လူမႈမဟာမိတ္အဖြဲ႕)တည္ေထာင္သူ မဒါလီျမင့္က ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ား သာမက ရခိုင္ျပည္နယ္ အနာ ဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ပါ ေမွ်ာ္မွန္းထားရာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားသည့္ အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး ၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတြင္ တတ္စြမ္းသမွ် ဝိုင္းဝန္းကူညီေပး ၾကရန္ ျမန္မာမြတ္စလင္အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေမတၱာ ရပ္ခံထားသည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရည္ၫႊန္း ေျပာၾကားသည့္အတုိင္း ဘာသာ၊ လူမ်ဳိး၊ ရာထူး စသည္မ်ားကို ငဲ့ညႇာမႈမျပဳဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ခ်ဳိးေဖာက္သူ မည္သူမဆုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ၍ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အထူးအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အေျချပဳကာ အားေကာင္းေသာ၊ ခိုင္မာတည္ တံ့ေသာ၊ လံုၿခံဳေသာအနာဂတ္ မ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိ တို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလံုးႏွင့္အတူ တက္ညီလက္ ညီ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ လက္ရွိတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းကိုကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNO) ႏွင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)တို႔က ေထာက္ခံႀကိဳဆုိ ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဘာသာေရးလံႈ႔ ေဆာ္မႈမ်ားကို စိတ္လိုက္မာန္ပါ တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက  ျပည္တြင္းရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္တြင္ အသိေပးထုတ္ျပန္ထား သည္။

More in News Section