ကမာၻ႕ အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ိဳးသမီးႀကီး အသက္ ၉၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္

ကမာၻ႕ အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူ L’Oreal အေမြခံ သူေဌးမႀကီး လီလီယန္ ဘက္တန္ေကာ့တ္သည္ အသက္ ၉၄ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

မိသားစုက ဘက္တန္ေကာ့တ္သည္ ေနအိမ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ လူ႔ေလာကကို ေက်ာခုိင္း စြန္႔ခြာသြားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ သူမ၏ အသားတင္ ႂကြယ္ဝမႈသည္ ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံမွ် ရွိခဲ့ၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။

ဘက္တန္ေကာ့တ္ကို ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၂၂  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ပါရီတြင္ပင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူမ၏ ၉၅ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ က်င္းပရန္ တစ္လတိတိ အလိုတြင္ ဘက္တန္ေကာ့တ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

L’Oreal၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဂ်င္းေပါလ္ေအဂြန္က ဘက္တန္ေကာ့တ္သည္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဉ္အၿမဲ အေလးထားေလ့ရွိၿပီး ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ႀကီးႀကီးမားမား လႊမ္းမိုးႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမကို L’Oreal အေနျဖင့္ ေမ့ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘက္တန္ေကာ့တ္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က သူမႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ေနသည့္ သမီးျဖစ္သူ ဖရန္ဆြာ ဘက္တန္ေကာ့တ္ မီယာစ္ႏွင့္ တရားေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူသိမ်ားခဲ့သည္။ ထိုစဉ္က မီယာစ္က မိခင္ျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရး ယိုယြင္းလာခ်ိန္တြင္ အနီးကပ္ ေပါင္းသင္းေနသူမ်ားက အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း တရား႐ံုးသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘက္တန္ေကာ့တ္သည္ ၎၏ မိတ္ေဆြ ဓာတ္ပံုဆရာ တစ္ဦးကို ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ တန္ေၾကးရွိသည့္ ပီကာဆို ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္၊ ဆီခ်ယ္လက္စ္ရွိ ဧက ၆၇၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ဇိမ္ခံကၽြန္း တစ္ခုတို႔ကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္မူ ဘက္တန္ေကာ့တ္၏ ကုမၸဏီ ရွယ္ယာမ်ား အပါအဝင္ အျခားပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သမီးျဖစ္သူ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမႈ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက တာဝန္ယူခြင့္ ရရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဘက္တန္ေကာ့တ္၏ ေျမးႏွစ္ဦးအနက္ ဂ်င္းဗစ္တာ မီယာစ္သည္ ယခုအခါ L’Oreal၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ရာထူးႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္ခံ တာဝန္ယူထားသည္။

ဘက္တန္ေကာ့တ္၏ ဖခင္ ယူဂ်င္း႐ွဴရယ္လာသည္ ၁၉၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆံပင္ဆိုးေဆး ကုမၸဏီ တစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ L’Oreal လုပ္ငန္းအုပ္စုႀကီးအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ L’Orealသည္ ယခုအခါ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး အလွကုန္ လုပ္ငန္းႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

Ref: CNN