႐ုရွားဟက္ကာမ်ားကိစၥ စံုစမ္းမႈတြင္ အေမရိကန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ကူညီရန္ Facebook သေဘာတူ

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ႐ုရွားက စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာ၌ အာဏာပို္င္မ်ားကို ပါဝင္ ကူညီသြားမည္ဟု Facebookက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ Facebookတြင္ ႐ုရွားေအဂ်င္စီ တစ္ခုက ႏုိင္ငံေရး ဝါဒျဖန္႔ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Link ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေကာ္မတီထံ လႊဲေပးသြားရန္ Facebookက သေဘာတူခဲ့သည္။

ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာႀကီး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ေသာ မာ့ခ္ဇူကာဘာ့ဂ္က Facebook အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ယခုကိစၥကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ Facebookသည္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ႐ုရွားမွ ေငြစာရင္းမ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေငြ ေပးေခ်မႈ ေဒၚလာ တစ္သိန္းဖိုးမွ် ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇူကာဘာ့ဂ္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စနစ္ထဲက ဆိုးသြမ္းေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ အရာအားလံုးကို လုိက္ဖမ္းေနမယ္လုိ႔ေတာ့ မေျပာပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူေတြ လုပ္ေဆာင္သမွ်ကို သူတို႔ လက္ေတြ႕ မလုပ္ခင္ လုိက္စစ္ေဆးေနမွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လူမႈစံႏႈန္းေတြကိုျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒကိုျဖစ္ေစ ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြနဲ႔ ႀကံဳရမွာပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူတိုင္းကို ခ်က္ခ်င္းလုိက္ဖမ္းဖုိ႔ေတာ့ မျဖစ္နုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလို အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ယွက္ဖုိ႔ ပိုခက္သြားေအာင္ေတာ့ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္”ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဇူကာဘာ့ဂ္က အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ကူညီရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ရန္ အစီအစဉ္ မရွိဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း ရလဒ္ပိုင္းကို ျခယ္လွယ္ရန္ ႐ုရွားဟက္ကာမ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက အတည္ျပဳထားေသာ္လည္း ႐ုရွားက ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အစဉ္တစိုက္ ျငင္းဆန္ထားသည္။

Ref: The Verge