အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ မူလတန္းျပဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္အား သင္တန္းေပးမည္

ေက်ာင္းသားေလးမ်ားအား မွာၾကားေနေသာ မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦး(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

 အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားရွိ မူလတန္းျပ ဆရာျဖစ္လက္ မွတ္မရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မူလတန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္ တန္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေအာက္တို ဘာ ၁ ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရိွေသးသည့္ မူလ တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၄၄၅ ဦးရွိေနရာ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိ သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ဘာသာ ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်သင္ျပႏုိင္ မည့္ မူလတန္းျပဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေရး အဆိုပါစာေပး စာယူသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။


 ‘‘ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ခန္႔လိုက္ေတာ့ သူတုိ႔ က ဆရာျဖစ္သင္တန္းလက္မွတ္ မရွိဘူး ျဖစ္ေနတာ။ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနရဲ႕ စာရင္းအရ ဆရာျဖစ္ လက္မွတ္မရွိေသးတဲ့သူ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အခုသင္တန္းစေပး ေတာ့မွာ။ အဓိကကေတာ့ ေန႔စား လေပး ဆရာ၊ ဆရာမေတြေပါ့။ တျခားပညာေရး ေကာလိပ္ဆင္း ေတြကေတာ့ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္ ေတြ ရွိၿပီးသားပါ’’ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

မူလတန္းဆရာအတတ္ စာ ေပးစာယူသင္တန္းကို တစ္ႏုိင္ငံ လံုးရွိ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၃ ခု တြင္ ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၂၅ ရက္မွ ေမလ ၁၀ ရက္အထိ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလုိင္အတြင္း မိမိတာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရာ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕တန္းျပ ေလ့ က်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။

 သင္တန္းတက္ေရာက္ရ မည့္သူစာရင္းကို တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး မ်ားက စိစစ္ကာ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ သင္ တန္းစတင္ တက္ေရာက္ကာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ႏွင့္ စာစဥ္ေမးခြန္း မ်ားထုတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုက ဘြဲ႕ရရင္ ေလွ်ာက္လုိ႔ရတယ္။ ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖနဲ႔ စိစစ္ၿပီးတာနဲ႔ တန္းခန္႔တာ။ ဆရာျဖစ္သင္တန္း မၿပီးေသး ေတာ့ သင္ၾကားေရး အခက္အခဲ ကေတာ့ ရွိတယ္’’ဟု အလက (၂) မိတၳီလာမွ အလယ္တန္းျပဆရာမ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

  အေျခခံပညာက႑တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္အရ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ားကို ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူခဲ့ သည္။

 ေန႔စားလေပးမူလတန္းျပ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အသက္(၄၀)ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ပါရဂူဘြဲ႕ရ မ်ား၊ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ မဟာဘြဲ႕ရမ်ား၊ အသက္ (၃၀)ႏွစ္ ႏွင့္ေအာက္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘြဲ႕ရမ်ား ကို ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆး၍ ခန္႔ထားကာ ၿမိဳ႕နယ္အေျချပဳ ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးဆံုးပါက ေန႔စား လေပးမူလတန္းျပမွ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမူလတန္းျပအျဖစ္ ခန္႔ထားသည္။

Top News