ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ အဖမ္းခံရေသာ ျမန္မာဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အာမခံရ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ျမန္မာဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က တရား႐ံုးအာမခံေပးခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပုိင္ မ်ားက ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႏွင့္ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး၏ မိသားစု၀င္မ်ားထံမွ အသနားခံမႈ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အ ေလွ်ာ့၊အတင္းျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံ႐ံုးက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ေသာၾကာေန႔က တရား႐ံုးဖြင့္လွစ္ ကာ ၎တို႔ႏွစ္ဦးလြတ္ေျမာက္ေရး အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ ၿပီး အာမခံေပးမည့္သူမပါဘဲ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံ႐ံုးက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ အမႈမၿပီးျပတ္မခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္သာေနထိုင္ၿပီး တရားဆက္လက္ရပ္ဆုိင္ရမည္ လား (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာခြင့္ရမည္လားဆုိသည့္အ ခ်က္မွာ ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးေပ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တရား႐ံုးက ကာလရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏုိင္ ေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈ ကို သက္ေရာက္ေစျခင္းမရွိေစရန္ အထူးလိုက္ေလ်ာမႈျဖင့္ ၎တို႔ အမႈကို စဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဂ်ာမနီမဂၢဇင္း GEO အ တြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို သတင္းဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးရန္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သြားေရာက္ သည့္ ျမန္မာဓာတ္ပံုသတင္း ေထာက္ ကုိမင္းေဇယ်ာဦးႏွင့္ ၎ ၏ လက္ေထာက္ ကိုခြန္လတ္တို႔ ကို စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ကတည္း က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဖမ္းဆီး၍ တရားစဲြဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို တရား႐ံုးထုတ္ စဥ္က အာမခံေလွ်ာက္ထားေသာ္ လည္း တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၅ ရက္ၾကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္တြင္ တရား႐ံုးက  အာမခံေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔ကို  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီမဂၢဇင္း GEO ကလည္း  ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာ ဓာတ္ပံုသတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦးက ၎တို႔ မည္သူ မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ထိန္ခ်န္ထား ရန္ ကမၻာလွည့္ဗီဇာကို ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္  သံ႐ုံးက စြပ္စဲြထားသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္က တည္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ လာ ေရာက္ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းေထာက္အား လံုးနီးပါးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၎တို႔ သေဘာ က်သင့္ေတာ္ေသာ ဗီဇာကို ထုတ္ ေပးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးသည္ မွန္ကန္သည့္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ၎တို႔၏ တကယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကြယ္၀ွက္ထားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ ဓာတ္ပံုသတင္း ေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ သတင္း ေထာက္ဗီဇာအစား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဗီဇာကိုသာ ေလွ်ာက္ထားၿပီး သတင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာအပါအ ၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားမွ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာအဖဲြ႕အစည္း မ်ားက ေတာင္းဆုိထားသည္။

GEO မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Dr.Christoph Kuklick ကလည္း ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္ေရး လူသိရွင္ၾကားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပုိးခဲ့သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည္။