ဒီခ်ဳပ္အမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ ဘဝေမ့ေနေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္ေျပာ

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဦး၀င္းထိန္က အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕သည္ လုပ္ ငန္းတာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္ က်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ သည့္ကိစၥမ်ား ရွိေနၿပီး ဘဝေမ့ ေနၾကေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

‘‘သာမန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ကေနၿပီးေတာ့မွ ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ျခင္းခံလိုက္ရတဲ့အခါမွာ တခ်ဳိ႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘဝေမ့ တယ္။ ကိုယ္ဘာေၾကာင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာလဲ ဆိုတာလည္း မဆန္းစစ္ေတာ့ ဘူး’’ ဟု စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ ဆံုပြဲ၌ ဦးဝင္းထိန္ကေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ရယူလာ သည့္ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ ဘဝေမ့ေနသည္ကို ေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ဆို သည္။ ထုိသို႔ ေျပာၾကားမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ပါတီဝင္အခ်ဳိ႕ကိုပါ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲၿပီး ဆံုးခ်ိန္တြင္ ဦးဝင္းထိန္က 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာသည္။

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာ စာတမ္းမွာ က်န္းမာေရး ဘာလုပ္ မယ္၊ ပညာေရးဘာလုပ္မယ္၊ စီး ပြားေရး ဘာလုပ္မယ္ အကုန္လံုး ခ်ထားၿပီးသား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြထက္ကို အဓိကက် တဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ စတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက အဲဒီဟာအတိုင္း လိုက္ၿပီးေဆာင္ ရြက္ဖို႔ ျပန္ႏႈိးေဆာ္တာ’’ဟု ဦးဝင္း ထိန္က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ စဥ္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီထြန္း ကားေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္တိုးတက္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း တြင္လည္း ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး မူဝါဒမ်ား ပါရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေနသူမ်ားရွိ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ထင္ရာစိုင္း ေနတဲ့သူေတြ ရန္ကုန္တိုင္းတင္ မကဘူး တျခားတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ေတြမွာလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္’’ ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာ စာတမ္းကို ျပန္လည္ေလ့လာ သံုးသပ္ရန္လိုေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဘဝ ေမ့တဲ့လူ မရွိပါဘူး။ ဒီလုိပဲ ကိုယ့္ ခံစားခ်က္နဲ႔ကိုယ္ တုိင္းျပည္ အတြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ေန ၾကတာပါပဲ’’ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္းက ဦးဝင္းထိန္၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒီ ခ်ဳပ္ပါတီအမႈေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းအပါအဝင္ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

‘‘ကိုယ့္နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းေတြပဲ အဓိကတင္ျပ ၾကတာပါ။ တိုင္းအစိုးရကေတာ့ ဘယ္ကိစၥက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဟာကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေဆာင္ ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာေတြ ျပန္ရွင္းတာေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ ေတြ ေဆြးေႏြးတာမရွိပါဘူး’’ဟု ဦးရန္ေအာင္မင္းက ေျပသည္။

ထိုသို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပါတီေရ ရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ရရွိေရးတို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္ကေျပာ သည္။ ဦးဝင္းထိန္သည္ ဒီခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီဝင္အစိုး ရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။

ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို သက္ဆုိင္ ရာလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္၊ ျပည္ သူႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပါတီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္ စသည္တို႔အေပၚ အေျခ ခံ၍ ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာ မ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

 

Top News