ျမန္မာနယ္နိမိတ္အတြင္း ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္နယ္ေျမထားရွိရန္ အစိုးရစဥ္းစားမည္မဟုတ္

 ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္း ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအ တြက္ ကင္းလြတ္နယ္ေျမ (Safe Zone) ထားရွိရန္ စဥ္းစားမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကား သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔ က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ ဟာဆီနာသည္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုသုံး) ဒုကၡ သည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာနယ္နိ မိတ္အတြင္း ကင္းလြတ္နယ္ေျမ (Safe Zone)ထားရွိရန္ ကုလ သမဂၢသို႔ ေတာင္းဆုိထားေသာ္ လည္း ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရက စဥ္းစားမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိသည္။

‘‘ဒါကေတာ့ သူတုိ႔ (ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္)လိုခ်င္တဲ့ပုံစံေျပာတာ ေပါ့ေနာ္။ အရင္ကလည္း ထုံးစံ မရွိလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးစဥ္းစားမွာမဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီ လာခံတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာက ဘဂၤါလီ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ေဘး ကင္းလုံၿခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိ စြာ မူလေနထုိင္ရာသို႔ ျပန္လည္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိသင့္ေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ရွိတ္ဟာဆီနာ၏ အထက္ပါေတာင္းဆိုခ်က္မတုိင္ မီ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က သမၼ တအိမ္ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္း ပဲြတြင္ သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ကင္းလြတ္ နယ္ေျမ (Safe Zone) သည္ ႏုိင္ငံတကာမွ ၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ၍ထားရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

More in News Section