ကားပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္လုပ္မိုင္း ခုနစ္လံုး ေမယုေတာင္ေျခတြင္ ေတြ႕ရွိ

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္ ခ်ိန္ခါလီ (ဘဂၤါလီ) ကယ္ ဆယ္ေရးရြာ အေနာက္ဘက္ ေမ ယုေတာင္ေျခရွိ ေျမက်င္းထဲမွ ကားပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္လုပ္မိုင္းခုနစ္လံုးကို လံုၿခံဳ ေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား သိမ္းဆည္းခဲ့ သည္။


ေကာက္႐ိုး၊ ပလတ္စတစ္ မ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ ေျမ က်င္းထဲရွိ လက္လုပ္မိုင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ရွိ ေၾကာင္း နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တ ရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မိ ေခ်ာင္းေစ်းရြာ ဗလီၿခံဝင္းအတြင္း စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ နံနက္က မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ တစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္လက္ လုပ္မိုင္းမ်ား ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္မ ေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္လုပ္ မိုင္းမ်ား သိမ္းဆည္းရရွိေသာ ေၾကာင့္ မိုင္းအႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ေနရ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံအမ်ားစု က ေျပာသည္။