ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကိုႏွင္လႊတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ထုိင္းအစိုးရေၾကညာ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ကို ႏွင္လႊတ္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္ ကာကြယ္မႈျငင္းပယ္ရန္ ရည္ရြယ္ သည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို ထိုင္းႏုိင္ငံ  စစ္အစိုးရက ေၾကညာသည္။


၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပရာ ယြတ္ခ်န္အိုခ်ာ ႀကီးမွဴးေသာ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႀကီး ၾကပ္ေရးအဖဲြ႕(ISOC)က အဆင့္ သံုးဆင့္ပါ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ သည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ထိုင္း ႏုိင္ငံ ကမ္း႐ိုးတန္းအနီးသုိ႔ အလြန္နီးကပ္စြာ ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီေလွမ်ားကို ေရတပ္က ၾကားျဖတ္ဖမ္းဆီးကာ အရာရွိမ်ားက ေလာင္စာ၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ေလွေပၚလုိက္ပါလာသူမ်ားကို မေလးရွား (သို႔မဟုတ္) အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ဆက္လက္ခရီးသြားလိုေသာ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အျခားေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေပး၍ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ထိုင္း ႏုိင္ငံ၏ ကမ္းေျခမ်ားသို႔ ေရာက္ လာေသာ ေလွမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးကာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ား က ဘဂၤါလီမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ထိုင္း ႏုိင္ငံ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုၿပီး မၾကာမီ ထိုင္းအစိုးရက ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံသားမ်ားစြာသည္ ၂၀၁၅ ေမလက ထိုင္းႏွင့္ မေလး ရွားနယ္စပ္မွ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ စခန္းမ်ား ၿဖိဳခြင္းခ်ိန္က ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအမ်ားအျပား ဒုကၡႀကံဳရပံုကို ျပန္ေျပာင္းေျပာဆုိေနၿပီး လာမည့္လ လဆန္းပိုင္း ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ခ်ိန္၌ ဘဂၤါလီမ်ား ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ပုိမ်ား လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

 ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကို လက္မခံလိုဟု ေျပာထားသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ထုိင္း ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာၿပီး ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားကုိ ျငင္းပယ္၍မရေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္က ေဖာ္ျပသည္။

ဘန္ေကာက္ပို႔စ္က ထိုင္း အစိုးရ၏ ယခုအစီအစဥ္ကို ျပစ္ တင္ေ၀ဖန္ထားၿပီး ဘဂၤါလီမ်ား ထြက္ေျပးမႈ ပိုမမ်ားလာေစေရး ျမန္မာအစိုးရကုိသာ ဖိအားေပး သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို လက္ခံၿပီး တတိယႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေနရာမခ်ထားမီ ကုလသမဂၢ အကူအညီျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ထားသင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ပါက ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္း ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္က ေဖာ္ျပသည္။

—Ref: Bangkokpost