ငါန္းဇြန္တြင္ ဧက ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ေဒၚလာ သန္း ၃၉၀ ျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆို

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလး- ၿမိဳ႕ သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းတြင္ ဧက ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိမည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းသစ္တစ္ခုကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကန္ေဒၚလာသန္း၃၉၀ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕သာ စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီလီမိတက္(MMID) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္၀င္းခုိင္က ေျပာၾကားသည္။


ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ဧက ၂,၆၆၀ ရွိေသာ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီ မံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။ ယင္းစီမံကိန္းအတြင္း ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းသစ္တစ္ခုထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ ရန္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ေပါင္ခ်န္ျပည္နယ္ရွိ ကုမၸဏီတစ္ခုက ကန္ေဒၚလာ ၃၉၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ၂၀၁၈ မတုိင္မီ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၆ ရက္ေန႔မွာတ႐ုတ္ကေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔လာတယ္။ သုံးႏွစ္အတြင္း အကုန္လုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္။ အဲဒီမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာသစ္တစ္ခု ေပၚလာမယ္’’ဟု ဦးေအာင္၀င္း ခုိင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ဧက ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိ သည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတြင္ ဧက ၅၀ ကို ပထမအႀကိမ္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး သုံးႏွစ္ အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြင္းတြင္ လူေနအိမ္၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စသည္တို႔ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ ေတာ္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ မွစတင္ ကာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိး ရအဖဲြ႕ႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရရွိလာ သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို အစိုး ရအဖဲြ႕က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိစီမံကိန္းအတြင္း  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေနရာငွားရမ္း၍ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၿပီး ေဟာင္ေကာင္အထပ္ သားစက္႐ုံ၊ အင္ဒိုနီးရွား Japfa တိရစၧာန္အစာစပ္စက္႐ုံ၊ China စားေသာက္ကုန္စက္႐ုံ၊ Thai Cement Product စက္႐ုံ၊ ျပည္တြင္း Asia Speed Concrete Block စက္႐ုံမ်ား၊ Shophouse မ်ား စသည္တို႔ လည္ပတ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ယင္းဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ ေတာ္အတြင္း တည္ေဆာက္ေန သည့္ ဧက ၃၈၀ ရွိေသာ ေဂါက္ကြင္းကိုလာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္၀င္း ခုိင္က ေျပာသည္။ 

ေဂါက္ကြင္းသည္ ဧက ၃၈၀ က်ယ္၀န္းၿပီး က်င္းေပါင္း ၁၈ က်င္းရွိကာ ႏုိင္ငံတကာက လာေရာက္ကစားႏုိင္ရန္ အဆင့္မီ၍  အာရွတြင္ အဆင့္(၅)အထက္ရွိ ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။