သဘာဝေဘးျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ အာရွေျခာက္ႏုိင္ငံခ်ိတ္ဆက္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္စီစဥ္

မိုးသည္းထန္၍ ေတာင္ေပၚဆည္ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ဟားခါးေဒသ၌ ပ်က္စီးေနစဥ္(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

 ျမန္မာအပါအဝင္ အာရွ ေဒသေျခာက္ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ကာ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အာရွေဒသေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ေရးဌာန (ADPC) မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသန္းသန္း ျမင့္က ေျပာသည္။

အာရွတိုက္တြင္ ေဘးအႏၲ ရာယ္အျဖစ္မ်ားေသာ ကေမၻာဒီး ယား၊ ျမန္မာ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ နီေပါ၊ပါကစၥတန္ႏွင့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ တုိ႔ ပါဝင္သည့္ ADPC အဖြဲ႕ကေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရဌာန၊အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ ေဘးအႏၲရာယ္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားေန ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


‘‘အစီရင္ခံစာက ေတြ႕ရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကြၽန္မတုိ႔အဖြဲ႕ ဘက္က ဘာေတြပံ့ပိုးကူညီရမလဲ ဆုိတာ သက္ဆုိင္ရာဌာန အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေတြ႕ ၿပီးေမးတယ္။ ဘာေတြ ပံ့ပိုးကူညီ ေပးဖို႔ လိုအပ္လဲဆုိတာ သိေအာင္လုပ္ရမယ္’’ဟု ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီးကိုးခုရွိ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕ႀကီး ၁၆ ၿမိဳ႕၌ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ အေရးေပၚအေျခ အေန တုံ႔ျပန္ရာတြင္ အားသာ ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္မႈအပိုင္း၌ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္အေျခ စိုက္ ADPC အဖြဲ႕က ေကာက္ယူ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းေရးသားၿပီး ေနာက္ ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုး သို႔ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေဒၚသန္း သန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ADPC အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံေျခာက္ ႏုိင္ငံ၏ အစီရင္ခံစာကို ပံုစံတူ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစီ ရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာအ ခ်က္တုိ႔မွာ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အတိုင္း ထည့္သြင္းေရးသားမည္ ျဖစ္သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ကို တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ အေရးေပၚတုံ႔ ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အား ေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ADPC ႏွင့္ Bill and Melinda Gates Foundation တုိ႔ ပူးေပါင္း ကာ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ADPC အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တုိင္းအ ၿပီး၌ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ MoU လက္မွတ္ေရး ထုိးကာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလုိအပ္ သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း သင္ တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည္။

More in News Section