တိုင္းေဒသႀကီး အမတ္ႏွစ္ဦး တရားစြဲဆိုခံရမႈ ပလပ္ေပးရန္သမၼတထံ စာပို႔ထားဟုဆို

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အင္းေလ လံေအာင္သူမ်ား အျငင္းပြားမႈ အား ေျဖရွင္းေပးသည့္တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ ဦးကို ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးသိန္း ႏွစ္ေသာင္းရလိုမႈျဖင့္ တရားစြဲဆို ထားျခင္းကို ပလပ္ေပးရန္ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က စာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲဆို ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက ေျပာသည္။ 


ပင္လံုရတနာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸ ဏီလီမိတက္မွ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းသံုးဦး၊ ျပည္သူႏွစ္ဦးတို႔ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔ကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က တရားခြင္၌ စစ္ေဆးမႈစတင္ ခဲ့သည္။ 

‘‘လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကလည္း လႊတ္ေတာ္လိုင္းကေနၿပီးေတာ့ စာတင္ပါတယ္။ သမၼတဆီတင္ တယ္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဆီ တင္ တယ္။ စာတင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ဆီကို ေပးပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အဲဒီ လိုမရွိတဲ့အတြက္ အမႈကို ပလပ္ ေပးပါဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို စာတင္တယ္’’ဟု ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေဒၚနီနီမိုးက ေျပာသည္။ 

ထုိသို႔ စာတင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတသာမက ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ တရားဝင္စာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကဆိုသည္ဟု ေဒၚနီနီမိုးက ေျပာၾကားသည္။ 

ပင္လံုရတနာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸ ဏီလီမိတက္က အစိုးရ ခ်မွတ္ ေပးထားသည့္ ငါးကန္ဧရိယာကို ေက်ာ္လြန္၍ အင္းေလလံေအာင္ ျမင္ထားသူမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္  အင္းေခ်ာင္းအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဆိုသည့္ အ ျငင္းပြားမႈကို ဌာနဆိုင္ရာက တာ ဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးတို႔က အစည္းအေဝးထုိင္ ကာ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳျခင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ကုမၸဏီက တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိတြင္ တရားစြဲဆိုခံ ထားရသူမ်ားက စက္တင္ဘာ၈ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ထုေခ်လႊာတင္ ထားၿပီးေနာက္ လာမည့္ ၂၆ ရက္၌ ယင္းထုေခ်လႊာကိစၥကို ဆက္ လက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ 

တရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အျခားပါ၀င္ သူမ်ားကို ေထာက္ခံ၀န္းရံသည့္ အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ကေညာင္တုန္းၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ ၾကသည္။

More in Politics Section