ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားကို တုိင္ၾကားစာအမ်ားစု ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအေျခခံၿပီး အေျခအျမစ္မရွိဟု ဦးဝင္းထိန္ေျပာ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားေသာ တုိင္စာအမ်ားစုသည္ ကိုယ္က်ိဳးအတၱအေပၚ အေျခခံ သည့္ တုိင္စာမ်ားသာျဖစ္ေန ေၾကာင္း ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။


‘‘တိုင္စာေတြတက္လာတဲ့ အခါမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေတာ့ အေျခအျမစ္မရွိ၊ မေက်နပ္ လို႔ ကိုယ့္အတၱနဲ႔ယွဥ္ၿပီးေတာ့ တုိင္တာေတြမ်ားတယ္။ တကယ္တမ္း မွန္တဲ့အမႈက အနည္းစုပါ။ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္မရွိဘူး’’ဟု ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ က စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားႏွင့္ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တုိင္ၾကားေရးဌာနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ တုိင္စာမ်ား သည္ ၁၀ ေစာင္လွ်င္ တစ္ေစာင္ ႏႈန္းသာ မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္ဟု ယင္းဌာနဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။ ‘‘ကိုယ္က်ိဳးအတၱေတြအေပၚ အေျခခံတယ္ဆုိတာက အခြင့္အေရး တစ္ခု ဆံုး႐ႈံးသြားတယ္ထင္ရင္ အဲဒီအခြင့္အေရးက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေၾကာင့္ ဆုိၿပီး ေတာ့ တုိင္တာလည္းရွိတယ္’’ ဟု၎က ရွင္းျပသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီတြင္ အစဥ္ အဆက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အခ်ိဳ႕က လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနသူအေပၚ မနာလိုစိတ္ ျဖင့္ တုိင္တန္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တုိင္ၾကားေရးဌာနကို ၂၀၁၆မတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တုိင္ၾကား ေရးဌာနက လက္ခံရရွိသည့္ တုိင္စာ ၄၅၀ ခန္႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တုိင္စာ ၂၂၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၂၀ ေက်ာ္သာ မွန္ကန္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရ သည္ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဆုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စား လွယ္ ၂၀ ေက်ာ္ကို ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က အေရးယူထားေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

လတ္တေလာ စိစစ္ေန သည့္ တုိင္စာမ်ားတြင္ တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္စာအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တုိင္စာမရွိဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဆုိသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ တိုင္စာမ်ား ယခင္က လက္ ခံရရွိၿပီး အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို အေရးယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးမင္းမင္းဦး ကို ရည္ရြယ္၍ ၎က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ သာရွိေသာ္လည္း ယင္းပမာဏ သည္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအတြက္ မ်ားျပားသည့္ တုိင္ၾကားမႈပမာဏျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီဝင္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုး ရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ား ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ ဦးဝင္းထိန္က တိုက္တြန္း ထားသည္။

More in Politics Section