အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အထူးအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မည္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားက ေပးပုိ႔လာသည့္ အ နည္းဆံုးအခေၾကးေငြအဆိုျပဳႏႈန္း မ်ား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးမည့္အနည္း ဆံုး အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ အထူးအစည္းအေဝးကို ေအာက္ တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား က ေပးပို႔လာသည့္ အဆိုျပဳႏႈန္း မ်ား စုစည္းျခင္း၊ သံုးသပ္ေဆြး ေႏြးျခင္းမ်ား အဓိကျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေသး ေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေနာ္ေအာင္ က ေျပာသည္။

‘‘အခ်ိန္ေတာ့ယူရဦးမွာပါ။ အစည္းအေဝးတစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႔ ေတာ့ အတည္ျပဳႏႈန္းမထြက္ႏိုင္ ေလာက္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ညႇိႏိႈင္းမႈ ေတြ အဆင္ေျပရင္ ေျပသေလာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါ လိမ့္မယ္။ ပထမအႀကိမ္ေလာက္ သိပ္ၿပီး မခက္ခဲႏိုင္ပါဘူး’’ဟု ၎ က ေျပာသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီသည္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေကာ္မတီမ်ားအား အ ဆုိျပဳႏႈန္းထားကို စက္တင္ဘာအ တြင္း အၿပီးေပးပို႔ရန္ ၫႊန္ၾကား ထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အခ်ိဳ႕တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက ေဒသအလိုက္ အဆိုျပဳႏႈန္းထား ေပးပို႔ထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေဒသမ်ားက ေပးပို႔ရန္ က်န္ရွိေန ေသးေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

   ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက ေတာ့ စစ္တမ္းေကာက္တဲ့ လုပ္ ငန္းၿပီးျပတ္သြားၿပီ။ မနက္ျဖန္ (စက္တင္ဘာ ၂၆) တုိင္းေကာ္မ တီအစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ႏႈန္းထားတစ္ခုကို သတ္မွတ္မွာပါ။ သတ္ မွတ္ၿပီးတာနဲ႔ အမ်ိဳးသားေကာ္မ တီကို တစ္ခါတည္း ေပးပို႔သြား မယ္။ ဒါမွ ၂ ရက္ေန႔မွာ လုပ္မယ့္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအ ေဝးမွာ မီႏုိင္မွာ’’ဟု မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မ တီအဖြဲ႕ဝင္ ကိုသက္ႏွင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္  အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို က်ပ္ ၄,၄၀၀ မွ ၆,၄၀၀ ၾကားသတ္မွတ္ ရန္ အဆိုျပဳႏႈန္းကို ဆံုးျဖတ္ထား ၿပီး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေနသည္ဟု ယင္းတိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းေဝက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း က႑အားလံုးအတြက္ တစ္ရက္ လုပ္ခ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာက ပထမဆံုး သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ႏုိင္သည္ဟူေသာ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြဥပေဒအရ ႏႈန္းကို ျပင္ဆင္သံုးသပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန သည္။