ထုိးေဖာက္လာေသာ မုိဘိုင္းအေျချပဳ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ

Wave Money ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦး (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

Wave Money အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္းဘုတ္ရွိသည့္ ‘ေအာင္’ဟန္းဆက္ႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္ျဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္သို႔ ကိုေနမင္းဦးတစ္ေယာက္ ေငြသားထုတ္ယူရန္ ေရာက္ရွိလာသည္။

လုပ္ငန္းတူစီးပြားေရးမိတ္ဖက္တစ္ဦးက ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းသည့္  က်ပ္ ၂၉၀,၀၀၀ ကို ကိုေနမင္းဦးက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ‘ေအာင္’ Wave Money ကိုယ္စားလွယ္ထံမွ ေငြ သားလာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘ဘဏ္ေတြက လႊဲရထုတ္ရတာၾကာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Wave Money နဲ႔လႊဲတာပါ။ အႀကိမ္အေရ အတြက္ ၄၀ ေလာက္ ထုတ္ဖူးတယ္။ တစ္သိန္းကေန ၁၀ သိန္းအထိ ထုတ္ဖူးတယ္’’ဟု ကိုေနမင္းဦးက ေျပာသည္။ ပံုမွန္အား ျဖင့္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားမွ ေငြလႊဲမ်ားကို ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ား ဆံုးထုတ္ယူဖူးၿပီး ယခုအခါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္လႊဲအပ္သည္ကို ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုေနမင္းဦးအသံုးျပဳေနသည့္ Wave Money ဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းထားေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဒသမ ၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အက်ဳိးတူ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႐ိုးမဘဏ္က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီး ခြဲေဝပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ဗဟိုဘဏ္သည္ Wave Money ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို Digital Money ျမန္မာလီမိတက္အမည္ျဖင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာအတြင္းက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘Wave Money စကတည္းက လုပ္လာတာ။ အရင္ဆိုရင္ လူမသိဘူး။ အရင္ႏွစ္ကဆိုရင္ သံုးေလးရက္ၾကာမွ တစ္ခါေလာက္ လာထုတ္ၾကတာ။ အခုဆိုရင္ လူသိလာပါၿပီ။ ပိတ္ရက္ဆိုရင္ ၁၀ ေယာက္ေလာက္အထိ ေငြလာထုတ္တာရွိပါတယ္’’ဟု Wave Money ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ျမင့္ေအး (Mobile AGE) ကေျပာသည္။

Wave Money အေနျဖင့္တစ္ႏွစ္အတြင္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေအာင္ျမင္လာသည္မွာ တယ္လီေနာ၏ ျဖန္႔ခ်ိေရးကြန္ရက္ကို အေျခခံ၍ ထပ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာ၏ Wave Money ဝန္ေဆာင္မႈေအာင္ျမင္လာသည့္ေနာက္ပိုင္း အူ႐ီးဒူး၏ M-Pitesan ဝန္ေဆာင္မႈထြက္ေပၚလာသည္။

‘‘ေစ်းကြက္အေနအထားက မိုဘိ္ုင္းေငြေၾကးရဲ႕ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထြန္းကားလာမႈအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္’’ဟု အူရီးဒူး စီးအီးအိုMr.Vikram Sinha ကေျပာသည္။ အူရီးဒူးအေနျဖင့္ CB ဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မိုဘိုင္းအေျချပဳ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏႏွင့္ အခ်ဳိးက်ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခြင့္လိုင္စင္ကို M-Pitesan က Ooredoo Myanmar Fintech လီမိတက္အမည္ျဖင့္ ဇူလိုင္အတြင္းက ဗဟိုဘဏ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေအးဂ်င့္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ေနသည္။

တယ္လီေနာႏွင့္ အူရီးဒူးက ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ေအးဂ်င့္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း အပါအဝင္ ေစ်းကြက္ေဝစုခြဲ ပိုမို ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္လာသည့္အခါ တယ္လီကြန္းေစ်းကြက္ကို လက္ ဦးမႈရယူထားသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက အလားတူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို မိတ္ဆက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာႏွစ္ခုကဲ့သို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းသည့္ဘဏ္အေရအတြက္ကို တစ္ခုထက္မက သံုးခုခန္႔ျဖင့္ လက္တြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းဟုတ္ က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အစိုးရပိုင္ ေအာ္ပေရတာျဖစ္သျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္လိုအပ္ေနသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းအေျချပဳ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္လိုပါက သီးျခားကုမၸဏီတစ္ခုကို ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုႏွင့္ ပူးေပါင္းထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ယေန႔အထိ သီးျခားကုမၸဏီ ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ATM စက္အေရအတြက္ သံုးေထာင္ခန္႔သာရွိၿပီး ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္ ႏွစ္ေထာင္ခန္႔သာရွိသျဖင့္ မုိဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈသည္ ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အ တြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

‘‘ဒီမွာက လႊဲတဲ့လူေတာ့ရွားတယ္။ ထုတ္တဲ့လူပိုမ်ားတာေပါ့။ တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီကိုျပန္ လႊဲၾကတယ္ေပါ့။ ထုတ္တဲ့လူနဲ႔ လႊဲတဲ့လူက သံုးခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးေလာက္ ကြာပါတယ္။ အခက္အခဲက ဘာရွိလဲဆိုေတာ့ တစ္ခါတေလ ဖုန္းလိုင္းက်ခဲ့ရင္ မေရာက္တာ (ကုတ္နံပါတ္) တို႔ ဘာတို႔ေတာ့ ရွိတာေပါ့’’ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ခံ ေဒၚခင္ျမင့္ေအးက ေျပာသည္။

မိုဘိုင္းအေျချပဳ ေငြေၾကးလႊဲ ေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ေငြ ေၾကးလႊဲေျပာင္းရျခင္းသည္ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပသည္ဆိုေသာ္လည္း ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခသည္  အနည္းငယ္မ်ားျပားေနသည္ဟု အသံုးျပဳသူမ်ားက ျပန္လည္ေဝဖန္ေၾကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခေစ်းႏႈန္းကို ယခုထက္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါက လုပ္ငန္းပိုမိုေအာင္ျမင္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒၚခင္ျမင့္ေအး က အႀကံျပဳသည္။ လက္ရွိ၌ Wave Money သည္ မိုဘိုင္းအေျချပဳ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈကို တစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရာမွ M-Pitesan မိတ္ဆက္လာသျဖင့္ ၎တို႔ေကာက္ခံေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာအတြင္း ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံခဲ့သည္။

Wave Money ၏ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈေစ်းႏႈန္းသည္ ႏွစ္သိန္းက်ပ္အထိ ၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္အမ်ားဆံုး လႊြဲေျပာင္းႏုိင္သည့္ပမာဏသည္ ႏွစ္သိန္းက်ပ္ျဖစ္သည္။ ေငြသားကို ၾကားခံအေနျဖင့္ ထုတ္ေပးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ႏွစ္သိန္း က်ပ္လွ်င္ ေကာ္မရွင္ခ က်ပ္ ၅၀၀ ရရွိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ကေတာ့ အမ်ားႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးအရတြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တြက္လို႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္တယ္ေလ’’ဟု ‘ေအာင္’ေငြျဖည့္ ကတ္ျဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္မွ Wave Money ေအးဂ်င့္ကေျပာသည္။

ပိတ္ရက္ဖြင့္ရက္မရွိျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသအထိ ေအးဂ်င့္ဆိုင္မ်ားတည္ရွိျခင္းက ဘဏ္မ်ားထက္ ပိုမိုအားသာခ်က္ရွိသည္ဟု Wave Money ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အတြက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွစ္သိန္း က်ပ္အထိသာ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ မိုဘိုင္းအေျချပဳ  ေငြေၾကးဝန္ ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳရန္ အခက္ အခဲရွိေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္အၾကား သာမန္ အ ေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အ တြက္ မိုဘိုင္းအေျချပဳ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈက လတ္တေလာတြင္ အဆင္ေျပဆံုး ျဖစ္ေနသည္။

မိုဘိုင္းအေျချပဳဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းအျပင္ အစိုးရထံ အခြန္အခေပးေဆာင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းလစာ ေပးေခ်ျခင္းအထိ လုပ္ကိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဖုန္းဘီလ္ ျဖည့္ သြင္းျခင္းကိုသာ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

‘‘လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက နယ္ကေန ၿမိဳ႕ေပၚကို ေရႊ႕လာၾကတာပါ။ အဲဒီလူေတြ နယ္ကို ေငြျပန္လႊဲတာ အရမ္းကိုျဖစ္ထြန္းလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္’’ဟ ု

Wave Money စီအီးအုိ Mr.Brad Jones ကေျပာသည္။

ေစ်းကြက္ပိုမိုေအာင္ျမင္လာရန္ မိုဘိုင္းဂိမ္းတစ္ခုကို ကန္ေဒၚလာငါးသိန္းေက်ာ္ အသံုးျပဳ၍ ဆြဲေဆာင္မည္ဟု Wave Money က ေၾကညာသည္။

အဆိုပါပေရာဂ်က္သည္ အခ်ိန္ ၂ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး အမ်ဳိးသမီးလူဦးေရ ၂၆၀,၀၀၀ ကို အသိပညာျဖန္႔ေဝ ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီးလူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ မိုဘိုင္းအင္ တာနက္ကို အသံုးျပဳေနၿပီး အမ်ဳိး သမီးအားလံုး၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တရားမဝင္ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနသည္ဟု Wave Money က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ တရားဝင္ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳေနၿပီး အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ (၃၄)ႏွစ္ၾကား အမ်ဳိးသမီး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ဘဏ္အေကာင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္မိုဘိုင္းအေျချပဳ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္လင့္စရာမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ေငြေၾကးအနည္းငယ္သာ လႊဲေျပာင္းလိုသူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္းဝန္ေဆာင္မႈကို လက္လွမ္းမမီသူမ်ားသည္ ကားဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားစုက ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းၾကသျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခေငြေၾကး ပိုမိုကုန္ က်ေနသည္ဟု Mr.Brad Jones က ေျပာသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားကသာ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ Myanmar Mobile Money ကလည္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရးလုုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဝန္ထမ္းမ်ား ပင္စင္လစာေပးျခင္းကို လုပ္ကိုင္ေနသည္။

အလားတူ OK$ ကဲ့သို႔ေသာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသအတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္း ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မည္မွ်အထိ အဆင္ေျပေျပ ေအာင္ျမင္လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။