ေရႊျပည္သာ ပတၱျမားေစ်းအတြင္း ေဖာ္မယ္လင္ပါေသာ ၾကက္ေသြးမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

 ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ပတၱျမားေစ်းအတြင္း ေရာင္းခ်ေန ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေရွာင္တခင္ဝင္ ေရာက္စစ္ေဆးရာ ေဖာ္မယ္လင္ ပါေသာ ၾကက္ေသြးမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိေသာ ေဆးဝါး မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး ဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္း မာေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ ဖြဲဲ႕ႏွင့္ ေဒသႏၲရက်န္းမာေရးအဖြဲ႕ တို႔ ပူးေပါင္းေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ေဖာ္မယ္လင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ တတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား (မုန္႔ဖတ္၊ ပဲျပား၊ ၾကက္ေသြး) ႏွင့္ ေရာေႏွာဆီတို႔ကို ဝယ္ယူခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခဲ့ေသာ ၾကက္ေသြး တြင္ ေဖာ္မယ္လင္ေတြ႕ရွိၿပီး ဂ်ံဳ ေခါက္ဆြဲ၌ (Borax) တာရွည္ခံ ေဆးပါရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ၍ အစား အေသာက္တြင္ ခြင့္မျပဳဓာတု ပစၥည္းထည့္သြင္း အသံုးျပဳသည့္ ပင္ရင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။

ၾကက္ေသြးဝယ္ယူ ေရာင္းခ်သည့္ ေနရာအတိအက်ကို FDA က ဆိုင္ရွင္ကို ေမးျမန္းေသာ္လည္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ငါးဒိုင္မွ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ေၾကာင္းသာ ေျပာဆိုၿပီး ဆိုင္အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမ်ားကို ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

ထို႔အျပင္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေဆးဆိုင္ ငါးဆိုင္ကို ျမန္ မာႏိုင္ငံေဆးဝါး မွတ္ပံုတင္အ မွတ္မပါေသာ ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ၊မရွိ၊ သက္တမ္းလြန္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်

ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေဆးဆိုင္ေလးဆိုင္သည္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆးဝါးမ်ားေရာင္း ခ်ေနသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းအရ အေရးယူမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဆရာတို႔ဘက္ကလည္း ထံုး စံအတိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ကို သြားၿပီးစစ္မွာပါ။ ေစ်းသည္ေတြက လည္း သူတို႔ကို အေရးယူမွာ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားတာ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္လည္း လက္လီေတြကို အ ေရးမယူခ်င္ပါဘူး။ ဒိုင္ေတြကိုပဲ အေရးယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္’’ ဟု FDAမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာၿဖိဳးမာန္သက္ဦးက ေျပာသည္။

လက္တေလာတြင္ ေဖာ္မယ္ လင္အသံုးျပဳထားေသာ ၾကက္ ေသြးေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္ကို ဒဏ္ ေငြသံုးဆ႐ိုက္ကာ ဆိုင္ကို တစ္ပတ္ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ခံခ်က္မဲ့ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္   သက္တမ္းလြန္ေဆးဝါးမ်ားကို  သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ 

‘‘ေစ်းမွာ ပဲေသြးေတြမေရာင္းခ်ေအာင္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးပါၿပီ။ ဒီလိုၫႊန္ၾကားထားတဲ့အတြက္ ပဲ ေသြးကို ေရာင္းခ်မႈ မေတြ႕ေတာ့ ေပမယ့္ ဒီေန႔မွာေတာ့ FDA က စစ္ ေဆးေတာ့ ၾကက္ေသြးမွာလည္း ေဖာ္မယ္လင္ေတြ႕တယ္လို႔ ေျပာ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဥပေဒအတိုင္း ဒဏ္ေငြသံုးဆ႐ိုက္ၿပီး ဆိုင္ကို တစ္ ပတ္ပိတ္မွာပါ’’ ဟု ေစ်းတာဝန္ခံ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာသည္။