တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တတိယႏွစ္သင္တန္းေအာင္ျမင္ပါက ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ေျခာက္ခု ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ဘြဲ႕ႀကိဳ ေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္သူ မရွိဟုဆို

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္သင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား တြင္ တတိယႏွစ္သင္တန္းေအာင္ ျမင္ၿပီး စတုတၳႏွစ္ (ေနာက္ဆံုးႏွစ္) သို႔ တက္ေရာက္သည့္အခါ ဘြဲ႕ ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ ေျခာက္ ခုကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ သည္ဟု ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္၌ေၾကညာထားသည္။

ဝိဇၨာဘာသာရပ္ အထူးျပဳယူ သူမ်ားႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္ အထူး ျပဳယူသူမ်ားသည္ စတုတၳႏွစ္ (ေနာက္ဆံုးႏွစ္) သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္သည့္အခါ မူလတက္ ေရာက္ေနသာ ဝိဇၨာဘြဲ႕ႏွင့္ သိပၸံ ဘဲြ႕မ်ားအျပင္ B.A (Southeast Asia and Pacific Studies), B.A (Myanmar Studies), B.A (English for Occupational Purposes), B.A (Behavioural Studies), B.Sc (Environmental Studies ႏွင့္ B.Sc (Biotechnology) စသည့္ ဘာသာရပ္ ေျခာက္ခုကို ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာ သာရပ္မ်ားအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

အဆိုပါေပါင္းစပ္ဘာသာ ရပ္မ်ားကို ယခင္ပညာသင္ႏွစ္ မ်ား ကတည္းက ေရြးခ်ယ္သင္ယူ ခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သတင္းအ ခ်က္အလက္ရရွိမႈ အားနည္းျခင္း၊ အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ား၏ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးျခင္း ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္သင္ယူသူမရွိ ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ န (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)  ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာခိုင္က ေျပာသည္။

‘‘တတိယႏွစ္ေအာင္ရင္စယူ လို႔ရတယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာ သာရပ္တစ္ခုခုကို သူေရြးမယ္ဆို ရင္ေတာ့ ဘြဲ႕ရတဲ့အခါ ဘြဲ႕ႀကိဳ ေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႕ရမွာ ပါ။ ႏွစ္စဥ္ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္း သားရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ဆိုင္တယ္’’ ဟု ၎ဆိုသည္။

ပထမႏွစ္မွ တတိယႏွစ္အ ထိ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာရပ္မ်ားအ ေပၚ မူတည္ကာ ဘဲြ႕ႀကိဳေပါင္း စပ္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ဘဲြ႕ရသည့္အခါ ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ ဘာသာရပ္ျဖင့္သာ ဘြဲ႕ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီအခ်က္က တကၠသိုလ္ဝင္ ခြင့္လမ္းၫႊန္မွာေတာ့ ပါၿပီးသား ပါ။ ေက်ာင္းသားက စတုတၳႏွစ္ တက္တဲ့အခါ ဒီဘာသာေတြထဲက သူႀကိဳက္တာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဆရာတို႔ တကၠသိုလ္မွာေတာ့ အခု ထိ ေက်ာင္းသားေတြက ဘြဲ႕ႀကိဳ ေပါင္းစပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခ်င္တယ္ေျပာတာေတာ့ မရွိေသး ဘူး။ ကေလးေတြအေပၚ မူတည္ တယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သင္တန္းေရးရာဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား၏ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယ ပညာသင္ကာလ စာေမးပြဲမ်ားကို စက္တင္ဘာ တတိယပတ္က က်င္းပခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာတြင္ ေအာင္ စာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာကာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေနာက္ပညာသင္ႏွစ္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဝိဇၨာသိပၸံ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ၄၈ခုရွိၿပီး အဆိုပါတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဝိဇၨာသိပၸံဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာရပ္မ်ားကို ေလးႏွစ္၊ ဥပေဒဘာသာရပ္ကို ငါးႏွစ္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေနသည္။

Top News