ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္

ရန္ကုန္တြင္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂရင္း ဟံသာ ႏိုင္ငံတကာေဆး႐ံု၌ ႏွစ္ ရက္ဆက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၎ႏွင့္နီးစပ္ သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။


‘‘က်န္းမာေရးက အားလံုး ေကာင္းပါတယ္။ ပံုမွန္ပါပဲ။ ေသ ေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးေနေတာ့ အခ်ိန္နည္းနည္း ယူလိုက္ရတာ ပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက စက္တင္ ဘာ ၃၀ ရက္ညတြင္ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ႏွစ္နာရီခန္႔ၾကာ က်န္းမာေရးစစ္ ေဆးမႈ ခံယူခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တင္ ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္၌ငါးနာရီခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္ က်န္းမာေရးစစ္ ေဆးမႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၎သည္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ နံနက္က က်န္းမာေရးစစ္ ေဆးမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ ညေနတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈခံယူေနသည့္ ဂရင္းဟံ သာႏိုင္ငံတကာေဆး႐ံုသို႔ ၎၏ မိသားစုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္း လာေရာက္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ (သို႔မ ဟုတ္) ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ျပဳ လုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းက ေျပာၾကားထား သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကို ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇမၺဴသီရိ အထူး ကုေဆး႐ံု၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

More in Politics Section

Top News