မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ဘ႑ာႏွစ္ငါးလအတြင္း စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္ခြန္ က်ပ္သန္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိ

မႏၲေလးတုိင္းအတြင္း ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္(ဧၿပီမွ ဩဂုတ္) ငါးလအတြင္း စား ေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ဟုိတယ္လုပ္ငန္း မ်ားမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္က်ပ္ သန္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (မႏၲေလး) ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦး ေအာင္မုိးက ေျပာသည္။

အခြန္အမွတ္တံဆိပ္မကပ္ သည့္စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ဟုိ တယ္လုပ္ငန္းမ်ား အေရးယူမႈကုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္လာႏုိင္သ ျဖင့္ ယခုက့ဲသုိ႔စားေသာက္ဆုိင္ မ်ားမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ရရွိမႈ ႏႈန္းျမင့္တက္လာေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘အခြန္အမွတ္တံဆိပ္မကပ္ တဲ့ဆုိင္ေတြကုိ အရင္ႏွစ္ေတြက ထက္ပုိၿပီး အေရးယူမႈေတြလုပ္ လာႏုိင္တဲ့အတြက္ စားေသာက္ ဆုိင္ေတြကေန အခြန္ရရွိမႈဟာ လည္း ပုိၿပီးျမင့္တက္လာပါတယ္။ အရင္ကဆုိ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ ငါး သိန္း၊ဆယ္သိန္းရရင္ကုိ ေတာ္ ေတာ္ဟုတ္ေနၿပီ၊ အခုေတာ့ သိန္းရွစ္ဆယ္၊ ကုိးဆယ္ေလာက္ ထိကုိရလာတဲ့ဆုိင္ေတြရွိလာပါ တယ္’’ ဟု ဦးေအာင္မုိးက ေျပာ သည္။

မႏၲေလးတိုုင္းအတြင္းရွိ စား ေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္မ်ား မွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံ ရန္ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ က်ပ္သန္း ၄,၄၀၀ ေက်ာ္ ပမာဏရွိသည့္အခြန္အမွတ္တံ ဆိပ္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦး စီးဌာနက ထုတ္ေပးထားၿပီး အခြနေငြအျဖစ္ ငါးလအတြင္းက်ပ္သန္း၁,၅၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ သည္။

အခြန္အမွတ္တံဆိပ္မကပ္ ေသာ ဆုိင္မ်ားကုိ အေရးယူမႈ အျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စားေသာက္ ဆုိင္ႏွစ္ရာကုိ အေရးယူခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ငါးလအ တြင္း စားေသာက္ဆုိင္ ၁၈၀ ခန္႔ ကုိ အေရးယူခဲ့သျဖင့္ ယမန္ႏွစ္က ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔အေရးယူႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာန(မႏၲေလး)၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အခြန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ကပ္ရန္ပ်က္ကြက္ပါက ပထမ အႀကိမ္ က်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ က်ပ္ငါးသိန္း၊ တတိယ အႀကိမ္ က်ပ္ခုနစ္သိန္းႏွင့္စတုတၳ အႀကိမ္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဒဏ္႐ုိက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည္အထိ  အ ေရးယူမည္ျဖစ္သည္။