မယ္စၾကဝဠာျမန္မာၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၈ တြင္ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္

ဓာတ္ပုံ−နစ္ကီ

 မယ္စၾကဝဠာ(ျမန္မာ) ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၈ အတြက္ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္၍ ၂၀၁၈ အတြင္း ၿပိဳင္ပြဲထပ္မံ  ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း မယ္စၾကဝဠာျမန္မာ National Director ေဒၚစုိး ယုေဝက ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၈ အတြက္ Miss Universe ကို သြားၿပိဳင္ဖို႔က တစ္ ႏွစ္ႀကိဳေရြးထားၿပီးသားျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၁၈ က Miss Universe ရဲ႕ စည္းကမ္း လည္း ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ ၂၀၁၈ မွာၿပိဳင္မယ့္ အလွမယ္ကို ၂၀၁၈ မွာပဲေရြးရမွာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ကေတာ့ ေရြးၿပီးသားျဖစ္တဲ့အ တြက္ ၂၀၁၈ မွာ ခဏနားပါမယ္’’ ဟု ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ မယ္စၾကဝဠာျမန္မာ ၂၀၁၈ ၿပိဳင္ပြဲ၏ Congratulation Party တြင္ ေဒၚစိုးယုေဝက ေၾက ညာခဲ့သည္။

မယ္စၾကဝဠာ ၂၀၁၈ ၿပိဳင္ပြဲ ကို စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ညက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္းကိုယ္စားျပဳအလွမယ္ ႏွင္းေသြးယုေအာင္က သရဖူရရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာအေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းမွ သာ မယ္စၾကဝဠာျမန္မာၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

မယ္စၾကဝဠာ ျမန္မာၿပိဳင္ပြဲ ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ တြင္ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလွမယ္မ်ား ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပုိမိုရရွိေစရန္ ၂၀၁၆ အတြက္ ကိုုယ္စားျပဳအလွမယ္ကိုပါ တစ္ ၿပိဳင္တည္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မယ္စၾက ဝဠာျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းအေန ျဖင့္ ၂၀၁၃ တြင္ မုိးစက္ဝိုင္၊ ၂၀၁၄တြင္ သွ်ားထြဋ္အိႁႏၵာ၊ ၂၀၁၅ တြင္ေမဘရဏီေသာ္၊ ၂၀၁၆ တြင္ ထက္ထက္ထြန္းတုိ႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အျမင့္ဆံုးဆုအျဖစ္ ၂၀၁၆ တြင္ ထက္ထက္ထြန္း က အေကာင္းဆံုးအမ်ိဳးသားဝတ္ စံုဆုရရွိခဲ့သည္။

မယ္စၾကဝဠာ ၂၀၁၇ ၿပိဳင္ပြဲ ကို ႏိုဝင္ဘာအတြင္း အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္အလွမယ္ ဇြန္သံစဥ္ သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

Top News