အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ တစ္ရက္ ၄,၀၀၀ ႏွင့္ ၄,၈၀၀ က်ပ္ၾကား အတည္ျပဳရန္ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျပာ

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ရဲႏုိင္)

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ တစ္ရက္လွ်င္ ၄,၀၀၀ ႏွင့္ ၄,၈၀၀ က်ပ္ၾကား အတည္ျပဳရန္ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္ သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ အလုပ္ သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနခန္းမ၌ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

‘‘၄,၀၀၀ နဲ႔ ၄,၈၀၀ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ ကေန ဒီထက္ပုိေကာင္းတာေတြရရင္ လက္ခံဖုိ႔အသင့္ပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ထုိသုိ႔ က်ပ္ ၄,၀၀၀ ႏွင့္ ၄,၈၀၀ ၾကားအတြင္း ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္းသည္ အလုပ္သ မားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေဘာင္က်ဥ္းေစသည္ဆုိကာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ အ လုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ ဦး ေနာ္ေအာင္က ကန္႔ကြက္သည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြ ေတာင္း ဆုိေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ကြာဟေနလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ တာပါ’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

 အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၀င္၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္ က လက္ရွိ အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ေသာႏႈန္းထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္မေပးလုိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀း၌ ယခင္ က သတ္မွတ္ခ့ဲသည့္ လုပ္သား ၁၅ ဦးအထက္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား သည္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ သည္ဆုိသည့္အစား အလုပ္သ မား ၁၀ ဦးအထက္ လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားဟု ျပင္ဆင္အသုံးျပဳႏုိင္ေရး သက္ဆုိင္ရာ အေသးစား၊  အ လတ္စား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းရန္ဆုိသည့္ အခ်က္ ကို ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါအနည္း ဆုံးလုပ္ခကုိ ေဒသအလုိက္ခြဲျခား ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတစ္ေျပး ညီသတ္မွတ္ရန္ ဆုိသည့္အခ်က္ ႏွင့္ အစုိးရ၊ အလုပ္သမား၊ အ လုပ္ရွင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ သည့္ ဖုိရမ္တစ္ခုကုိ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေနာက္ဆုံးထားျပဳလုပ္၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပရန္ ႏႈန္းထားတစ္ခု ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဖုိရမ္၌ အစုိးရက အ ၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္သည့္ ႏႈန္း ထားအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက တင္ျပလာသည့္ အဆုိျပဳႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနာ္ ေအာင္ကဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္က ႏႈန္းထားတစ္ ခုသတ္မွတ္ဖုိ႔ကိစၥကုိ ဖုိရမ္မွာ ပါ၀ါအျပည့္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ ဒါကုိ အစည္းအေ၀းမွာ လက္ခံခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖုိရမ္မွာ သတ္မွတ္မယ့္ႏႈန္းထားကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ တင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အစုိးရက အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္တဲ့ႏႈန္းထဲက ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ေတာ့ မွာပါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀း၌ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားက အဆုိျပဳႏႈန္းထားမ်ား တင္ျပရာ ရွမ္းျပည္နယ္က အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ က်ပ္ ၄,၀၀၀ အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက အျမင့္ဆုံး ႏႈန္းထားအျဖစ္ က်ပ္ ၆,၄၀၀ အ ဆုိျပဳတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အနည္း ဆုံးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ႏႈန္းထားအသစ္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဒီဇင္ဘာအထိ ေစာင့္ဆုိင္းရဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအဖြဲ႕ အစည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းျမင့္ က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္း က႑အားလုံးအတြက္ တစ္ရက္ လုပ္ခအနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကုိ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာက ပထမဆုံး သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထုိစဥ္က တစ္ရက္လုပ္ခကုိ က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ခ့ဲၿပီး ၂ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြဥပေဒအရ ႏႈန္းကို ျပင္ဆင္သုံးသပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာ  ျမင့္လာၿပီျဖစ္၍ သတ္မွတ္ကာလ ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။

Top News