ကိုကိုးကြၽန္းတြင္ ဒီခ်ဳပ္လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းမရွိဟုဆို

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံ လံုးဆုိင္ရာ   လူငယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးအတြက္   ညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အား လံုးနီးပါးတြင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရးဗဟို ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ ဦးက ေျပာသည္။

သြားလာရန္ အဆင္မေျပမႈ ေၾကာင့္ ကိုကိုးကြၽန္းတြင္ ညီလာ ခံက်င္းပေရးေကာ္ရွင္ မဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဘဲ ယင္းအေျခအေနကို သက္ ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကူညီေျဖရွင္းေပးမွသာ ေျပလည္ ႏုိင္မည္ဟု  ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ဆုိသည္။

အျခားတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ ျခင္းမရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိႏုိင္ၿပီး စာရင္းအတိအက် မသိရွိရေသး ေၾကာင္း ညီလာခံက်င္းပေရးဗဟို ေကာ္မရွင္နာယက ဦးေအာင္စိုး က ေျပာသည္။

ကိုကိုးကြၽန္းမွအပ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအားလံုးတြင္ ညီလာခံက်င္းပ ေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဆုိပါေကာ္မရွင္မ်ားအား လုပ္ ငန္းတာဝန္ေပးအပ္ပြဲကို ေအာက္ တိုဘာ ၃ ရက္က မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

‘‘အဖြဲ႕ခ်ဳပ္စတင္တည္ ေထာင္စဥ္ကတည္းက လူငယ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕ဟာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ လူငယ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ၿပီးတာနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ေတြ ဆက္ဖြဲ႕ဖို႔ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ထား ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ထုတ္ ေပးရမယ့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ဟာ ပၪၥမမ်ိဳးဆက္လုိ႔ ေခၚႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္စိုးက အဆုိပါလုပ္ ငန္းတာဝန္ေပးအပ္ပြဲတြင္ ေျပာ သည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ လူငယ္ညီလာခံကို ၂၀၁၄ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အသက္ (၃၅)ႏွစ္ ေအာက္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ရာ လူ ငယ္ပါတီဝင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ လူငယ္ပါတီ ဝင္မ်ားကို အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္ေအာက္ဟု ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားၿပီး လူငယ္တစ္သိန္းခန္႔ ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္လာရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းထားသည္။