အက္ဒ္ဝပ္စႏိုးဒန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

‘‘ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွေနတုန္းပါပဲ’’

အေမရိကန္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ (NSA) ဝန္ထမ္းေဟာင္း၊ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေတြ ဖြင့္ ခ်သူ အက္ဒ္ဝပ္စႏိုးဒန္က ႐ုရွား ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ရတဲ့ သူ႔ဘဝအ ေၾကာင္း၊ ေထာက္လွမ္းေရး ယႏၲ ရားေတြရဲ႕ ပါဝါနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ ရဲ႕ အားလံုးကုိ ျဖန္႔ၾကက္ေစာင့္ ၾကည့္တဲ့ ေထာက္လွမ္းမႈေတြကို သူဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲဝင္ေနတာ ေတြ၊ ဘယ္လိုဆက္လုပ္မယ္ဆို တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြး ထားပါတယ္။


NSA က အသံုးျပဳေနတဲ့ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ ခ်ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္း ေရးဝန္ထမ္းေဟာင္း စႏိုးဒန္ (၃၄) ႏွစ္ဟာ ႐ုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္စကုိရဲ႕ တစ္ေနရာရာမွာ ေနေနပါ တယ္။ အဲဒီလိုသတင္းဖြင့္ခ်ၿပီးက တည္းက စႏုိးဒန္ဟာ သူ႔ရဲ႕ အမိ ေျမ အေမရိကန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ရန္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါ တယ္။ သူဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ကာကြယ္သူ ေတြရဲ႕ ေလးစားအားက်သူတစ္ ေယာက္၊ ထြက္ေျပးေနရတဲ့ သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

မစၥတာစႏုိးဒန္ခင္ဗ်ား၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္က ခင္ဗ်ားဟာ ေဟာင္ ေကာင္က ဟိုတယ္အခန္းတစ္ခု မွာ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဗီဒီယုိဖိုင္တစ္ခု မွာ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ အဲဒါဟာရာဇဝင္မွာ အႀကီးမားဆံုးေထာက္ လွမ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္ ဖြင့္ခ်မႈရဲ႕ အစျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီက ေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမာ္စကုိက ဟို တယ္အခန္းတစ္ခန္းမွာ ထိုင္ေနၾကတယ္။ ခင္ဗ်ားကို ဖမ္းဖို႔ အေမရိ ကန္အစိုးရက ဝရမ္းထုတ္ထားတဲ့ အတြက္ ခင္ဗ်ား႐ုရွားက ထြက္ သြားလို႔ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနရဲ႕ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးယႏၲရား ဟာ လည္ပတ္ေနဆဲပဲ။ အရင္က ထက္ ပိုျမန္ျမန္လည္ပတ္ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီလိုဖြင့္ခ်ခဲ့တာ ေတြအားလံုးက တကယ္တန္လုိ႔ လား။

အေျဖကေတာ့ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဘာလဲဆုိတာ ၾကည့္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒီဥပေဒေတြကို ေျပာင္းလဲ ပစ္ဖုိ႔ (ဒါမွမဟုတ္) အဲဒီယႏၲရား ကုိ ေႏွးသြားေအာင္လို႔ ႀကိဳးစားေန ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေဝဖန္သူေတြက ကြၽန္ေတာ္ဟာ လံုေလာက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေျပာင္း လဲမႈ မလုပ္ခဲ့ဘူးလို႔ ဆုိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒီ စနစ္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ေမ့ေနၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ

လူေတြ အေၾကာင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ သိတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္မႈတခ်ိဳ႕ရိွေနတုန္းပဲ။ အဲဒီဌာနေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ္ဆုိတာကုိ ယံုၾကည္ေနတုန္းပဲ။

ခင္ဗ်ားဘာမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့လဲ။

၂၀၁၃ ေႏြရာသီကတည္းက ျပည္သူေတြဟာ အဲဒီအခ်ိန္မတိုင္ ခင္ထိ တားျမစ္ခံထားရတဲ့ သိစ ရာတစ္ခုကုိ သိရိွသြားခဲ့ၾကတယ္။ အေမရိကန္အစိုးရဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ရဲ႕ Gmail အေကာင့္ကေန အားလံုးရယူႏုိင္တယ္။ ခင္ဗ်ားဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ရင္ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ သူတို႔ဝရမ္းေတာင္ မလိုဘူးဆုိတာေတြေပါ့။ အေျခခံ အခြင့္အေရးေတြရဲ႕ ဟန္ခ်က္ညီ မႈအေၾကာင္းကို ေျပာရာမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံ သားေတြၾကား ခဲြျခားခြင့္မရိွဘူး ေလ။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္တစ္ ႏုိင္ငံတည္းကမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတြ အမ်ားႀကီးက အဲဒီလိုပိုပုိၿပီး လုပ္ ေဆာင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီစည္း ဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ရိွသင့္လဲဆုိ တာ ျပည္သူလူထုက ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ကြၽန္ ေတာ္ေပးခ်င္တယ္။

ႀကီးမားတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈဟာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္တာ္တုိ႔ သိထားရသေလာက္ေတာ့ အဲဒီလုပ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ေတာင္မွ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတာမရိွဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အဲဒါဟာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဥပေဒျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ေျပာတာေပါ့။ အဲဒီ NSA ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ တရားမဝင္ ဘူး။ တကယ္ဆုိရင္ အဲဒီလိုအစီ အစဥ္ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ လူ ေတြဟာ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ တကယ္
အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ေနရမွာ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ေျပာေနတာ ဥပမာ မေရ တြက္ႏိုင္တဲ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ေတြ႕ရိွၿပီးေတာ့ ဂ်ာမနီရဲ႕ ဂ်ီ-၁၀ ဥပေဒလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က အတည္ျပဳ  . . . ။

အဲဒီဥပေဒက လူတစ္ေယာက္ရဲ႕          ဖုန္းေခၚမႈ (ဒါမွမဟုတ္) အီးေမးလ္ ေတြကုိ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ဝင္ေရာက္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အျပစ္ေပးတာ၊ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္တာ၊ အဲဒီလို ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းတဲ့ လုပ္ ရပ္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳးထက္ အဲဒါေတြအားလံုး အဆင္ေျပပါ တယ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒတစ္ခု ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အားလံုးရခဲ့ၾကတယ္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ (BND) က အစၥေရးဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္လုိ မိတ္ေဆြေတြ (ဒါမွမ ဟုတ္) အေမရိကန္ပစ္မွတ္ေတြ ကုိ ရည္ရြယ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေပါင္း  ၄,၀၀၀ ေလာက္ရိွတယ္ဆိုတာ သိရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားအံ့ၾသမိ လား။

ကြၽန္ေတာ္မအံ့ၾသဘူး။ စိတ္ ပ်က္မိတယ္။ အဲဒါဟာ တကယ္ပဲ ဂ်ာမနီမွာလိုပဲ ျပင္သစ္နဲ႔ တျခား အဲဒီလိုႏုိင္ငံေတြအားလံုးမွာ အတူ တူပဲ။

ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈရဲ႕ အ ဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတြကို တုိက္ခုိက္မႈေတြဆီက ကာကြယ္ဖု႔ိျဖစ္တယ္။ မူအားျဖင့္ ေတာ့ အဲဒါဟာ ဘာမွမွားယြင္း တာမရိွဘူးေလ။

အဲဒီလိုဧရာမေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းမႈေတြေၾကာင့္ အ ၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္ မႈေတြကုိ တားဆီးႏုိင္ပါတယ္ဆုိ တဲ့ သက္ေသမရိွဘူး။ ကိုဖီအာ နန္နဲ႔ ဟီလာရီကလင္တန္တုိ႔ၾကား ဖုန္းဆက္တာကို ခုိးနားေထာင္သ လုိမ်ိဳးေပါ့။

အဲဒါကုိ BND က လုပ္ခဲ့ . . . ။

အဲဒီလို အသံဖမ္းထားတာက အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈေတြ အ ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ တားဆီးဖို႔ အ ေထာက္အကူမျဖစ္ဘူးဆိုတာပါ ပဲ။

ဒါဆို BND နဲ႔ NSA ၾကား ကြာျခား တာေတြ ဘာရိွလဲ။

အေရးအႀကီးဆံုး ကြာျခား ခ်က္ကေတာ့ ဘ႑ာေငြပဲ။

ဂ်ာမန္အာဏာပုိင္ေတြက NSA (ဒါမွမဟုတ္) CIA မရိွဘူးဆိုရင္ သူတုိ႔ဟာ နားမၾကား၊ မ်က္မျမင္ ျဖစ္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေသခ်ာတာေပါ့။ ဂ်ာမနီက ေထာက္လွမ္းေရးအစီအစဥ္ေတြ အတြက္ တစ္ႏွစ္ကုိ ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇၀ ေလာက္သံုးေနတဲ့ အေမရိကန္လုိ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ာမနီဟာ အရမ္းခ်မ္းသာတဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ၂၀၁၃ က သူတုိ႔ဟာ BND အတြက္ ယူ႐ုိ သန္း ၅၀ ေလာက္သံုးခဲ့တယ္။  အခုဆုိ ယူ႐ုိသန္း ၃၀၀ ေက်ာ္မွာ ရိွေနၿပီ။

ဘာလင္မွာ NSA နဲ႔ BND ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ လႊတ္ ေတာ္မွာ NSA စံုစမ္းေရးေကာ္မတီ က သံုးႏွစ္ခဲြအထိ စံုစမ္းခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာမွာ တျခား အေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ မူလ က စီစဥ္ထားသလို ခင္ဗ်ားကုိ သက္ေသအေနနဲ႔ မေခၚခဲ့ဘူး။ ဂ်ာမနီမွာ ခင္ဗ်ားခိုလႈံခြင့္ရဖုိ႔က ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေနအထားပဲျဖစ္ တယ္။

အဲဒါဟာ လိမ္တာပါ။ ကြၽန္ ေတာ္ဟာ အေျခအေနတစ္ခုအေန နဲ႔ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္လံုးဝ မရိွခဲ့ဘူး။

အဲဒီစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆုိင္ရာ အၿပီး သတ္အစီရင္ခံစာရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ ပုိင္းကို ခင္ဗ်ားဖတ္ခဲ့ရတယ္ေနာ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သေဘာထားအျမင္က ဘယ္လိုလဲ။

အဲဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈတစ္ခု၊ယံုၾကည္ရတဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုအဖြဲ႕အ မ်ားစုရဲ႕ အဲအစီရင္ခံစာက စိတ္ ပ်က္စရာပါ။ ဂ်ာမန္လူထုက သူ တို႔ရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္း ေရးမူဝါဒေတြကို ေဒါသထြက္ခဲ့ ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒါနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး သူတို႔တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ လို အပ္တယ္ေလ။

ရာထူးက ႏုတ္ထြက္တာေတြ အ မ်ားႀကီးရိွတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိခဲ့ရတယ္။

မဟုတ္ပါဘူး။ လူ႔အသုိင္းအ ဝုိင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေျခအေနအမ်ားႀကီးတုိးတက္ ေအာင္ လုပ္ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီလုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္ထင္တယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕ေတြ ရဲ႕ အဲဒီလိုခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ကန္႔သတ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိအတြက္အ ခ်က္နဲ႔ သိပၸံပညာကို သံုးသြားမယ္။

ခင္ဗ်ားလုိ သတင္းဖြင့္ခ်သူေတြ ဘာေၾကာင့္ေနာက္ထပ္ထြက္ေပၚ မလာတာလဲ။ သူတုိ႔ ႐ုရွားမွာပဲ ခင္ဗ်ားလုိ အဆံုးသတ္ရမွာ ေၾကာက္ေနၾကတာလား။

ဒီဟာအတြက္ မေကာင္းျမင္ အေျဖတစ္ခုရိွတယ္။ လူေတြက သူတုိ႔ဖမ္းဆီးခံရရင္ ေနာက္ဆက္ တဲြ ရလဒ္ေတြ အရမ္းျပင္းထန္မယ္ လို႔ ခံစားေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းျမင္တဲ့ အေျဖတစ္ခု လည္းရိွပါတယ္။ ၂၀၁၃ က ျဖစ္ ရပ္ေတြက အဲဒီေထာက္လွမ္းေရး ဌာနေတြကို သတိထားမိလာေစ တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ေနာက္ထပ္ပစ္ မွတ္ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ေပါ့။

ဒီက ဂ်ာမနီမွာေရာပဲ လူေတြအမ်ားႀကီးက ခင္ဗ်ားဟာ ႐ုရွားရဲ႕ ဧည့္သည္ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ဘာ ေတြ လိုက္ေလ်ာခဲ့ရလဲဆိုတာကို သိခ်င္ေနၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္မွာ စာရြက္စာ တမ္းေတြ (ဒါမွမဟုတ္) စာရြက္ စာတမ္းေတြကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ ႐ႈခြင့္မရိွေတာ့ဘူး။ ဂ်ာနယ္လစ္ ေတြမွာ အဲဒါေတြရိွတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ (ဒါမွမဟုတ္) ႐ုရွားက ကြၽန္ေတာ္နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ခ်ိန္မွာ ဘာမွ ၿခိမ္းေျခာက္လုိ႔ မရခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ လက္သည္းခံြေတြကို ခြာထုတ္ပစ္ မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္ သူ တုိ႔ကို မကူညီႏုိင္ဘူး။

ဒီလိုပဲ ႐ုရွားက ခင္ဗ်ားကို ဝင္ ခြင့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတာ လူေတြ အမ်ားႀကီးအတြက္ ယံုရခက္ေန တုန္းပါပဲ။

ကြၽန္ေတာ္လက္တင္အေမရိ ကကို ဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပ မဲ့ အေမရိကန္အစိုးရက ကြၽန္ ေတာ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ႐ုရွားေလဆိပ္မွာ ပိတ္မိသြားခဲ့ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ လဲႊေျပာင္း ေပးဖို႔ အေမရိကန္သမၼတက ႐ုရွားဆီကို ေန႔တုိင္းေတာင္းဆုိတာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြက ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေတာင္းပန္မႈကုိ လက္မခံခဲ့ဘူး။ ႐ုရွားက ေနာက္ဆံုးမွာ လက္သင့္ခံခဲ့တယ္။

တစ္ရက္ရက္မွာ ခင္ဗ်ား အေမရိ ကန္ကုိ ျပန္သြားႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ေနတုန္းပဲလား။

ဟုတ္ကဲ့၊ အေသအခ်ာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အနာဂတ္အ တြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွေနတုန္းပဲ လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ား ႐ုရွားမွာ ဥပေဒအရ ဘယ္ လိုအေျခအေနနဲ႔ ေနေနတာလဲ။

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဥပေဒနဲ႔ အညီအၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ေနေနသူပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါက ခိုလႈံခြင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သံုးႏွစ္ၾကာတုိင္ (ဒါ မွမဟုတ္) အဲဒီေလာက္အခ်ိန္မွာ သက္တမ္းထပ္တုိးႏုိင္မယ့္ဟာမ်ဳိး ဒါေပမ့ဲ အဲဒါဟာ စင္စစ္အားျဖင့္ အာမခံမထားဘူး။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုန္ဆံုးေစလဲ။

ကြၽန္ေတာ္ခရီးအမ်ားႀကီး သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္စိန္႔ပီတာ စဘတ္ကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ ေတာ့္မိဘေတြ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကုိ လာလည္ၾကတယ္။

ခင္ဗ်ားစားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဘာလုပ္လဲ။

ဗီဒီယုိလုိင္းကတစ္ဆင့္ ကြၽန္ ေတာ္အေမရိကန္တကၠသုိလ္ေတြ ကုိ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေပးတယ္။ ပံုႏွိပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဖြဲ႕အတြက္ ကြၽန္ေတာ္အလုပ္ ေတြ လုပ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ အဲဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ ဘုတ္အဖြဲ႕မွာ ေရြး ေကာက္ခံထားရတဲ့ ဥကၠ႒ျဖစ္ပါ တယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးဟာ ခင္ဗ်ားကို ထာဝရေျခာက္လွန္႔ေနမယ့္ ကိစၥ တစ္ခုလို႔ ထင္ရတယ္ေနာ္။

ကြၽန္ေတာ့္ဘဝက နည္းပညာအလုပ္၊ ကြၽန္ေတာ္ဟာအင္ဂ်င္နီ ယာတစ္ေယာက္၊ ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ပါဘူး။

မစၥတာစႏိုးဒန္ ဒီေတြ႕ဆံုမႈအတြက္  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

—Ref:SPIEGEL